Daphne Mezereum L. (Kreher Et Al

اترک، رودی خروشان و سیلگیر است که از کوههای هزار مسجد در خراسان رضوی سرچشمه گرفته و در طول مسیر از دشتهای قوچان، فاروج، شیروان و بجنورد گذشته و در ناحیه ترکمن صحرا استان گلستان، مرز ایران و ترکمنستان جاری میشود، پس از آن وارد خاک جمهوری ترکمنستان شده و به دریای خزر میریزد. با توجه به تشابه جنگلهای شمال و جنگلهای معتدله پهنبرگ اروپای مرکزی از نظر نوع جنگل که هر دو جز جنگلهای سبز تابستانه (پهنبرگ خزان کننده مناطق معتدله) میباشند و همچنین با توجه به قدمت و غنای بسیار بالاتر جنگلهای شمال ایران، میتوان اذهان نمود که جنگلهای شمال دارای اهمیت زیادی در تحقیقات مربوط به جنگلهای پهنبرگ خزان کننده مناطق معتدله میباشد.

توجه داشته باشید کلیه لایه ها به صورت دقیق ژئورفرنس شده است و نیازی به تصحیحات و ویرایش لایه ها به منظور مختصات دار کردن نمی باشد و تمامی اطلاعات مربوط به هر لایه در جدول اطلاعاتی ان لایه تکمیل شده است .بدین ترتیب محقق به راحتی می تواند تحلیل های فضایی را بدون خطا انجام دهد. نه خیر – باید در مصرف آن صرفه جویی کنیم . افرادی که به قصد ایجاد اشتغال وارد کشور ارمنستان می شوند باید به دنبال ویزای کارآفرینی باشند.

با وجود باز شدن دریچه های سد کمال خان و بالاآمدن آب در پشت سد اما آبهای رها شده هرگز به مامن اصلی یا همان هامون ایران وارد نشد. ییلاقات تهران محل بسیار خوبی برای فرار از گرمای تابستانهای تهرانند، به همین دلیل اغلب اوقات در تابستان در این ییلاقها تعداد زیادی مسافر دیده میشود. گاهی خشک و اکثر اوقات با مقدار آب کمی به سر میکند. وی درباره سوزاندن نیزارها گفت: سوزاندن نیزارها هم برای توسعه زمین های کشاورزی انجام می شود البته برخی از کارشناسان هم معتقد هستند که وجود نیزارها به هنگام سیلاب، سبب بالا آمدن سطح آب می شود و به زمین های اطراف رود خسارت وارد می کند از این رو حذف نیزارها با هدف لایروبی رود انجام می شود اما سوزاندن نیزارها اقدامی خسارت زا برای محیط زیست و طبیعت است.

معاون نظارت و پایش اداره کل حفاظت محیط زیست خراسان شمالی از رهاسازی فاضلاب در رود اترک انتقاد کرد و گفت: باید عوامل آلوده کننده این رود شناسایی و جلوی آن گرفته شود. علاوه بر گشت و گذار در مزارع و باغهای این روستای زیبا، میتوانید سری هم به دره شمالی افجه بزنید که از بقیه جاها بکرتر است. اما بهتر است این را نیز بدانید که بیش ترین سهم رودخانه قزل اوزن در استان زنجان می باشد. طبیعت سرسبز و هوای پاک روستای آهار گردشگران زیادی را به خود جذب میکند که در برنامههای یک روز به پیادهروی در اطراف روستا پرداخته و خستگی و ملال زندگی شهری را از خود دور میکنند.

نتایج مطالعه انجام شده نشان می دهد، از آن جایی که تفاوت قابل ملاحظهای در ماکروکلیمای مناطق مختلف پارک وجود ندارد، لذا عواملی مانند میکروکلیما، خاک، شیب، جهت و میزان دسترسی گیاهان به منابع آبی مهم ترین نقش را در تنوع پوشش گیاهی پارک جنگلی پردیسان ایفا میکنند. مهندس گردمردی در ادامه با بیان اینکه، آنچه که باعث پایداری و حفظ رودخانهها برای همیشه و نسلهای آینده میشود مهندسی رودخانهها است، میافزاید: «متأسفانه در سه استان خراسان رضوی، خراسان شمالی و گلستان به رودخانه اترک تنها بهعنوان یک منبع آب شیرین نگاه میکنند که باید به هر نحوی که شده مورد استفاده قرار گیرد.

به گزارش مرزنیوز و به نقل از ایرنا، رهاسازی فاضلاب صنعتی و انسانی، تصرف زمین های اطراف و توسعه کشت و کار از جمله مشکلات و دغدغه هایی است که دوستداران محیط زیست برای رود اترک بیان کرده اند. رودخانه ای به نام زرین رود است که سرچشمه آن از کوهرنگ است. این بخش سرچشمه گرفته از قسمتی از رودخانه سومبار و اترک داخلی در ایران است که در حوزه شرقی روستای کورند از توابع گنبد با یکدیگر تلاقی کرده و پس از طی ۸۰ کیلومتر از مرز کشور در محلی به نام داشلی برون به طرف خاک ترکمنستان تغییر مسیرداده و از طریق خاک ترکمنستان وارد دریای خزر میشود.

رودخانه یاهو کلات در مناطق مختلف دارای نام های گوناگونی است؛ این رودخانه از محل سرچشمه تا سرباز، «ریگاب»، از سرباز تا بخش راسک « سرباز»، از سرباز تا باهو کلات، « مزن کور یا رودخانه بزرگ» و از باهو کلات تا خلیج گواتر «باهو» نامیده می شود. این رودخانه پس از عبور از بخش اینچه برون بعلت شیب کم زمین، در دشت پخش میشود که نتیجه آن تشکیل دریاچههایی نظیر آلاگل، آلماگل و تنگلی بوده که نهایتاً در خلیج حسنقلی (درصورت طغیان) به دریای خزر ملحق میشود. این رودخانه پس از عبور از بخش اینچه برون بعلت شیب کم زمین، در دشت پخش میشود که نتیجه آن تشکیل دریاچه هایی نظیر آلاگل، آلماگل و تنگلی بوده که نهایتا در خلیج حسنقلی(درصورت طغیان) به دریای خزر ملحق می شود.

حوضه آبریز رود اترک یکی از حوضههای باز ایران است که در تقسیمبندی حوضههای آبریز ایران، حوضهٔ فرعی بهشمار میرود و زیرمجموعهٔ حوضهٔ آبریز دریای مازندران است. هراتی خاطرنشان کرد: سموم و کودهای شیمایی کشاورزی که در بارندگی های رگباری و سیل شسته می شود و به رود راه پیدا می کند از دیگر منابع آلوده کننده رود اترک به شمار می روند. آبشار یخی آبنیک در انتهای دره آبنیک، در کنار یک تنگه زیبا، محل مناسبی جهت تمرین یخ نوردی در زمستان است.

وضعیت جغرافیایی کهمان N335901 E482102 است که در استان لرستان قرار دارد. خود مهرداد در زمان اردشیر دوّم (با حافظه) هخامنشی یک شهر یونانی را که در کنار دریای مرمره واقع موسوم به کیوس بود، گرفت (تقریباً 387 ق. در واقع چنانچه بهدلیل برداشتهای مکرر آب یا تغییر کاربرهای غیرمجاز هر اتفاقی در مسیر حرکت این رودخانه رخ دهد، متأسفانه بزودی شاهد پاک شدن آن از روی نقشه کشور خواهیم بود؛ لذا سازمان حفاظت از محیطزیست جهت ممانعت از وقوع هر حادثه ناگواری در روزهای اخیر حدود ۱۰ کیلومتر از طول مسیر این رودخانه در خراسان شمالی را مورد حفاظت قرار داده است.

رئیس اداره محیط طبیعی اداره کل محیطزیست خراسان شمالی نیز با ابراز تأسف از به خطر افتادن آبزیان و رشد گیاهان نادر در حاشیه و در طول مسیر اترک بهدلیل خشکسالی و ورود فاضلابهای شهری و صنعتی و سموم کشاورزی به این رودخانه میگوید: «اترک با وجود اینکه جزء پنج رودخانه مهم کشور محسوب میشود، اما از سرچشمه تا پایاب به غیر از تالابهای پاییندست حتی یک متر از آن حفاظت شده نیست. معاون حفاظت و بهرهبرداری آب منطقهای خراسان شمالی، همچنین تشکیل کارگروه احیای رودخانه اترک با دبیری سازمان محیطزیست استان، تهیه و تنظیم سند سازگاری با کم آبی استان با تأکید بر حفظ کمیت و کیفیت آب رودخانهها، انعقاد تفاهمنامه همکاری مشترک با عنوان محیطزیست و آب با اداره کل حفاظت محیطزیست، تشکیل کارگروه نظام نامه مدیریت کیفیت منابع آب، راهاندازی گروه گشت و بازرسی کیفی منابع آب و صدور اخطاریه به متخلفان، راهاندازی تعداد ۸ گروه گشت و بازرسی برای پایش روزانه رودخانهها و حضور مستمر در محدوده رودخانهها، شناسایی متخلفان و توقف ابلاغ اخطاریه به متصرفان و پیگیری آزادسازی اراضی بستر رودخانهها، آزادسازی بیش از ۱۰۰ هکتار از اراضی بستر رودخانههای اترک در چندین سال و پیگیری و گرفتن سند مالکیت برای اراضی بستر رودخانه برای جلوگیری از سودجویان را از اقدامات مهم استان برای ممانعت از ورود فاضلابهای شهری و صنعتی و ساخت و سازهای غیرمجاز در حریم رودخانه اترک برمیشمرد.

در حدود یک کیلومتر بالاتر از عبور کرداب (جاده چلمردی به روستاهای بالا دست هزار جریب) چشمه زلال با آب خنک در منطقه زیبای جنگلی؛ تشکیل شده است. دهستان مرگور از نظر وجود قله های بلند، دره های عمیق وسرسبز، چشمه های آب گرم، دریاچه های مرتفع، باغ های زیبا، رودهای کوچک و بزرگ، آبشارهای طبیعی، روستاهای زیبای کوهپایه ای و صدها منظره طبیعی دیگرنه تنها در شمال غرب کشور بلکه در تمام کشور کم نظیر است. اخبار اجتماعی – به گزارش خبرنگار حوزه محیط زیست خبرگزاری تسنیم؛ احمد لاهیجانزاده، معاون محیط زیست دریایی سازمان حفاظت محیط زیست در نشست خبری که به صورت آنلاین و برگزار شد، درباره تأمین نشدن حقآبه برخی تالابها گفت: عدد تجمیعی برای میزان حقآبه تالابها بهزودی اعلام میشود.

دیدگاهتان را بنویسید