کشور آمریکا و همه چیز در رابطه با آن! – GO2TR

لس آنجلس (انگلیسی: Los Angeles) بزرگترین شهر ایالت کالیفرنیای ایالات متحده و دومین شهر پرجمعیت ایالات متحده آمریکا پس از نیویورک است. حضور آمریکا بزرگترین مشکل است. اساس مشکل در دنیای اسلام، آمریکاست. آمریکا کشور بزرگی است و همین بزرگی سفر به شهرها و قسمتهای کشور را مشکل میکند. این، اعتبار آمریکا را بیش از آنچه که تاکنون شکسته است، در چشم ملتها و در چشم ملت خودش خواهد شکست؛ این همان چیزی است که سرنوشت رژیمها را معین میکند. رئیس جمهور آمریکا دو سال قبل به مصر رفت تا یک مقدار تملق اسلام و مسلمانها بکند، بلکه بتواند افکار عمومی دنیای اسلام را به خودش متوجه و منعطف کند.

یک آمریکا وجود ندارد، بلکه آمریکاهای مختلفی وجود دارد؛ بستگی دارد شما روی کدام آمریکا بخواهید متمرکز شوید. درباره فعالیت سیاسی مهاجران شیعه، این نکته نیز اهمیت دارد که گروههایی مانند سلطنت طلبان ایرانی، که با رضا پهلوی در کالیفرنیا همکاری میکنند، برخی از پیروان نهضت آزادی، پیروان خط امام و حتی منافقان نیز اکنون از فعالان سیاسی در آمریکا هستند. لذا دشمن با تلاش خود، با فعالیت خود، با جان کندن خود، در مبارزهی با ملت ایران به جائی نمیرسد و ایستادگی ملت، ایستادگی جوانان ما برای حفظ هویت ملی و شخصیت اسلامیشان، بر همهی این تلاشها فائق میآید.

پس هرچه ما را تحریم میکنند، ما به ظرفیت داخلی خودمان متوجه میشویم و رو میآوریم و این ظرفیت و استعداد روزبهروز مثل چشمهی جوشانی شکوفا میشود. لذا هرچه تهدید کنند، به ضررشان است. خروشوف رئیس جمهوری روسیه برای حفظ وجهه و جلوگیری از یک حمله دیگر به کانادا موشک ها را پس گرفت. یعنی وقتی یک رژیمی، یک نظامی از لحاظ گفتمان، از لحاظ منطق، در چشم مردم خودش ساقط بشود، دیگر امیدی به بقای این رژیم نیست. آن رژیمی، آن نظامی که اعتبارش در چشم مردم خودش بشکند، سرنوشتش معلوم است؛ مثل رژیم شوروی سابق. رژیم آمریکا نمیتواند از باتلاقی که به دست خودش در افغانستان به وجود آورده، خودش را خارج کند؛ چون راهش را بلد نیست.

غیر از مراکزی که مدیریت آنها با اشخاص روحانی است، مراکزی نیز وجود دارند که اداره آنها با اشخاصی است که هیچ سنخیتی با اسلام و شیعه ندارند، بلکه ضد علمای اسلام و از لحاظ سیاسی، ضد دولت ایران هستند. با سفر بهوسیله قطار میتوانید از مناظر زیبا نیز لذت ببرید، اما هزینه این نوع سفر بیشتر از اتوبوس است. هزینه اکثر محلهای مخصوص چادر زدن ۱۵ دلار برای هر شب از اقامت است.

هزینه های اداری و سفارتی یک برنده لاتاری مجموعا 600 دلار آمریکا میباشد که حدودا معادل 9 میلیون تومان است. نزاع میان قوای مجریه و قانونگذاری در آمریکا یک نزاع تاریخی و مستمر است، موارد فراوانی وجود داشته که روسای جمهور تصمیمات سرنوشت سازی را بدون موافقت کنگره اتخاذ کرده اند. ایستادگی غزه با وجود محاصرهی کامل، نصرت الهی بود. با راههای مادی، با نگاه مادی، با نگاه متکبرانه، با روحیهی تجاوزکارانه و طلبگارانه نمیشود در دنیائی که امروز مردم در آن بیدارند، کارها را پیش برد. البته دخالتهای نفتی دارند، دخالتهای امنیتی دارند؛ که لابد ملت و دولت عراق انشاءاللَّه در آینده برای آن هم فکری خواهند کرد.

البته آنها و دیگران بدانند – میدانند هم – که ما هم در برابر تهدید به جنگ و تهدید به تحریم نفتی، تهدیدهائی داریم که در وقت خودش، آن وقتی که لازم باشد، انشاءاللَّه اعمال خواهد شد. ایالات متحده گاهی اوقات بهعنوان “دیگ ذوب” توصیف میشود که در آن فرهنگهای مختلف “طعم” متمایز خود را به فرهنگ آمریکایی اضافه کردهاند. مرتباً تهدید میکنند؛ تهدید به این زبان: همهی گزینهها روی میز است!

سیاست بسیار حساسِ تعیینکنندهی خاورمیانهای آمریکا بکلی شکست خورده است؛ این را همه دارند میبینند و همه به آن اعتراف میکنند. امروز دولت عراق یک دولت مردمی است، ملت عراق یک ملت زنده و بیدار است؛ و همین موجب شد که آمریکائیها بدون هیچ دستاوردی، آنچه که میخواستند، نشد، از عراق خارج بشوند. اقتصاد آمریکا بدون شک بزرگ ترین اقتصاد دنیا است. معمولاً سرپرستی این گونه مراکز، با پزشک یا مهندس فعالی است که خود پیشنماز هم میشود، بدون آنکه اطلاعی از اسلام و فقه داشته باشد. این مربوط به آن روز فرانسه است. قطعا اگر آن روز بساط سفارت آمریکا توسط دانشجویان جمع نمیشد انقلاب اسلامی دچار مشکلات جدی میشد.

اگر در زمینهی سلاح تحریم نمیشدیم، امروز این پیشرفتهای عجیب را نداشتیم؛ اگر در قضیهی اتمی، اینها نیروگاه بوشهر را خودشان ساخته بودند، ما در غنیسازی پیشرفت نمیکردیم؛ اگر درهای علم را به روی ما نبسته بودند، ما در سلولهای بنیادی و هوافضا و فرستادن ماهواره به آسمان، به اینجاها نمیرسیدیم. آنها به سیستم اسب داری، زین زدن، و شکار مکزیکی علاقمند بودند، اما علیه دولت اقتدارگرا قیام کردند. شکارچیان مغولی، که احتمالاً نیاکان قبایل سرخپوست بعدی بودند، گاو میش ها را تا آلاسکای امروزی دنبال کردند. چند سال قبل در یکی از کشورهای اروپائی طبق معمول یک اقلیتی نشستند جایزهی صلح نوبل را برای رئیس جمهور فعلی آمریکا تصویب کردند – اینها یک اقلیتی بودند؛ انگیزههای سیاسی، روابط سیاسی بر این کار آنها حاکم بود – بعد رئیس جمهور آمریکا رفت که جایزه را بگیرد، مردم همان کشور علیه رئیس جمهور تظاهرات کردند!

رئیس جمهور آمریکا به کشور افغانستان – که کشور تحت اشغال آنهاست و صد و چند ده هزار نیروی آمریکائی و ناتو در افغانستان هستند – سفر میکند، اما جرأت نمیکند از پایگاه بگرام، که پایگاه آمریکائی است، خارج شود؛ با هیچکدام از رجال سیاسی افغانستان در کابل و غیر کابل نتوانست ملاقات کند؛ رفت به پایگاه، از پایگاه آمد بیرون! علاوه بر 48 ایالت موقت که عرض های میانی این قاره را اشغال کرده اند، ایالات متحده شامل ایالت آلاسکا در منتهی الیه شمال غربی آمریکای شمالی و جزیره هاوایی در اواسط اقیانوس آرام می شود. علاوه بر این تمام تجار باید با قوانین صادرات به آمریکا آشنا باشند و در زمان صادرات حتما این قوانین را در نظر بگیرند.

یکی از مهم ترین این عوامل زمان است در واقع یک تاجر حرفه ای باید بداند که یک کالا را در چه فصلی به چه کشوری صادر کند. از نظر جامعه شناسی معلوم نیست چه وضعیتی پیش خواهد آمد. امروز در میان ملتها، هیچ دولتی در دنیا به قدر آمریکا منفور نیست. آمریکائیها میخواستند عراق را مستقیماً خودشان اداره کنند، نتوانستند – ملت عراق ایستاد و نگذاشت – خواستند دولتی دستنشانده بیاورند، نتوانستند؛ خواستند با کاپیتولاسیون بمانند، دولت و ملت عراق اجازه ندادند.

اینها خواستند در واقع جمهوری اسلامی را، ملت ایران را به خاطر اسلام مجازات کنند. اما سفید پوست ها این را نمی خواستند. ما همگی به آینده ای چشم دوخته ایم که تمامی حکومت ها به اراده شهروندانشان احترام می گذارند چراکه آرمان دموکراسی جهانی است. گرفتاریهای پیدرپی و بیشمار رژیم صهیونیست، از مشکلات سیاسی و اقتصادی و اجتماعی داخلیاش گرفته تا انزوای جهانی و انزجار عمومی و حتّی دانشگاههای اروپائی از آن، همه و همه مظاهر نصرت الهی است. امروز غربیها در مسائل اقتصادی دچار ضعفند، در مسائل سیاسی دچار ضعفند، در تصمیمات بینالمللی دچار ضعفند؛ از جمله همین تصمیم به تحریم ما.

امروز رژیم مستکبر آمریکا دچار مشکلات است. امروز رژیم صهیونیستی از همیشه منفورتر و ضعیفتر و منزویتر، و حامی اصلیاش آمریکا از همیشه گرفتارتر و سردرگمتر است. آمریکا امروز بشدت ضعیف شده است. این دریاچه با آب زلال خود توانسته است یکی از جاهای دیدنی آمریکا را به خود اختصاص دهد. بخش زیادی از جمعیت این کشور را مهاجران تشکیل میدهند. آنها نمیتوانند خودشان را خلاص کنند. باتلاق فراهمآوردهی به دست خودشان در مناطق گوناگون، آنها را دارد غرق میکند. این کشور از طریق پایگاه دریایی گوانتانامو نیز مرز مشترک اندکی با کوبا دارد.

دیدگاهتان را بنویسید