همه چیز درباره ی رود راین – جراحی زیبایی

در مواقع عادي آب آن قابل شرب ولي در مواقع طغيان گل آلود است . نشانه آن روشن بودن سر موها یا برخی مواقع روشن بودن کل موها است. همیشه بحث بر سر چیزی بود که به “جوچه” مربوط می شد. به گزارش ایسنا و به نقل از رویترز، در شهر «سان نیکولاس ده لوس آرویس» واقع در آرژانتین که بخشهایی از رودخانه «پارانا» از آن عبور میکند، دو دیوارنگاره عظیم با موضوع نگرانیهای روزافزون درباره مسائل محیط زیستی مرتبط با کاهش سطح آب این رودخانه بر روی ساختمانها نقش بستهاند.

او این موضوع را در جشن مطرح میکند و میگوید: ” دوکوسو رئیس شد، چون همه کمکش کردن و پشتش بودن. این رودخانه از آخرین نقطه جنوب شرق رشته کوه بینالود سرچشمه گرفته است و از حوالی ملک آباد و امان آباد به طرف کشف رود سرازیر شده است و در باغات و مزارع محو میگردد. در ۳۰ ماه مِی این سال، “قطعنامه” ای تصویب و منتشر شد که اجازه میداد سابقه ی سیاسی هر فرد بالغی را در کشور بررسی کند و این، نقطه ی عطفی در حیات اجتماعی “جمهوری دموکراتیک خلق کره” بود.

این ایده ئولوژی سه اصل داشت: “چاجو” ((Chaju یا استقلال داخلی و عدم وابستگی به هر گونه ایده ئولوژی و وابستگی سیاسی خارجی حتی دوستان پیشین خود “اتحاد شوروی” و “چین سوسیالیستی”؛ “چاریپ” ((Charip یا استقلال اقتصادی و “چاوی” ( (Chawiکه همان استقلال نظامی است. این نظام، شهروندان را به سه گروه بخش میکرد: “هسته”، ” مردّد” و “دشمن” و اگر بخواهیم با اصطلاحاتی مأنوستر بگوییم، از تعبیراتی چون “خودی”، “غیر خودی” و “دشمن” باید استفاده کرد.

رود سه هزار دشت تنکابن را آبیاری میکند. در منطقه دشت مغان دو پل تاریخی و سد خدا آفرین بر سر راه ارس قرار می گیرند. با طول 350 کیلومتر ، پیچ و خم های پیچیده در یک کانال واحد ، و همچنین نخلستان های وسیع ، دشت های جنگلی و جنگل های پر آب را نشان می دهد. این عبارت به صورت ایهامی نارضایتی راوی را از بازگشت به زندگی عادی و مشاهده واقعیتهای رنجآور و آرزوی بازگشت به میدان نبرد نشان میدهد که در واقع آرزوی حضور در فضایی سرشار از صداقت، وارستگی و آزادگی است.

تجربه ی شکست مدیریت کلان اقتصادی در “اتحاد شوروی” سابق و تجربیات غنی و موفق نظامی مشابه آن در “چین توده ای” امروز دست کم در پهنه ی تولید اقتصاد دولتی و در کنار آن مشوقهای تولید مبتنی بر بازار آزاد سرمایه داری در داخل و خارج، نشان میدهد که “کره ی شمالی” تا چه اندازه از این اندازه تجربیات کلان عینی و جهانی، محروم مانده است. این آمار نشان میدهد که بیشترین درصد بیماران، کسانی هستند که دوران آخر جنینی خود را در فصل زمستان گذراندهاند و کمترین آمار بیماران به کسانی تعلق دارد که دوران آخر جنینی خود را در تابستان سپری کردهاند.

تصویب و انتشار این “قطعنامه” موج تازه ای از کشتار به همراه آورد و شامل حال همه ی کسانی میگشت که فعال سیاسی شمرده می شدند؛ حاکمیت “کیم ایل سونگ” را تهدید میکردند و اندیشه ی سیاسی مخالفی با دولت داشتند. این طبقه بندی در طیف جدید قدرت، به “کیم ایل سونگ” امکان داد تا نخستین دور کشتار جمعی را به راه بیندازد که شامل حال حامیان ژاپنی ها، تجّار و مالکانی میگشت که از اشغال کشور بهره مند می شدند (کولینز، ۲۰۱۵). این کشتار جمعی تا سال ۱۹۵۸ به طول انجامید و به اعدام هزاران نفر انجامید.

دیگر، آنچه در تولید کشاورزی برای کشاورزان و به دستور “حزب” لازم الاجرا بود، جنبه ی “ایده ئولوژیک” در تولید کشاورزی بود، نه قانونمندیهای ناظر بر تولید علمی و فنی کشاورزی امروز و به همین دلیل، کارشناسان کشاورزی در این کشور، سیستم کشاورزی را در “ژاپن” ناکارآمد می دانستند و در همه حال اصرار داشتند شیوه های تولیدی خود را موفق تر نشان دهند، در حالی که خود به چشم خویشتن میدیدند که میزان برداشت اصلاً چشمگیر نیست. یعنی از نظر خانوارها با احداث سد میزان داراییهای فیزیکی نیز کاهش پیدا کرده است. به موجب همین مصوبه، محل زندگی و کار هر کسی در نقاط مختلف جغرافیایی کشور هم تعیین می شد؛ یعنی این که چه کسانی حق دارند در کجای کشور سکونت اختیار کنند یا این که چند هزار نفر یا خانواده باید به مناطق روستایی تبعید شوند.

یونگ روز بعد سِمَتش را در حزب از دست میدهد، چرا که انتقاد از “دوکوسو” یعنی انتقاد از شخص کیم ایل سونگ. “کیم ایل سونگ” در دهه ی ۱۹۵۰ فلسفه ی سیاسی “جوچئه” را بازتولید کرد تا از این طریق بتواند تأثیر اتحاد شوروی را بر کشور خود محدود کند. تنها عاملی که می تواند باعث برکشیده شدن شخصی شود، وفاداری بی چون و چرا به “کیم ایل سونگ” است و بس (هانتر، ۱۹۹۹، ۳۲). 30 – آلودگی رودخانه ها باعث بروز چه مشکلاتی می گردد؟ با آلوده شدن آب رودخانه ها ماهی و سایر آبزیانی که در آنجا زندگی می کنند آلوده شده و یا از بین میروند و باعث میشوند که سایر مصرف کنندگان از جمله انسانها نیز در معرض خطر قرار گیرند .

استفاده بهینه از رودخانه ها به لحاظ اهمیتی که این منابع طبیعی در برآورد نیازهای بشری، از دیرباز تاکنون داشته اند از انگیزه های مهم به وجود آمدن شاخه دیگری از مهندسی آب به نام مهندسی رودخانه بوده است. مدیر آب ناحیه جنوب نیز به فعالیت ۶ گروه در آبادان و خرمشهر به منظور پایش رودخانههای کارون بهمنشیر و اروند اشاره کرد و افزود: با انجام گشت نامحسوس توسط اداره مهندسی رودخانه فرد خاطی به نام ( ع – ر ) که اقدام به خاکریزی با نخاله در بستر رودخانه بهمنشیر کرده بود شناسایی شد.

تغییرات الگوی رودخانه، یکی از مهم ترین مسائل مهندسی رودخانه است که فعالیت ها و سازه های عمرانی را در حاشیه رودخانه ها تحت تاثیر قرار می دهد. عالیترین و برجسته ترین گروه در پلکان قدرت سیاسی از آنِ کهنه سربازان و فرماندهانی بود که در کنار رهبر با دشمن ژاپنی میجنگیدند و تنها اینان حق داشتند در پایتخت “پیونگ یانگ” ((Piongyang زندگی کنند (چه اونگ، ۲۰۰۰، ۱۵۳). آیا میدانید این رود را “ملکه دانوب” پایتخت کشور مجارستان شهر بوداپست میدانند!

دیدگاهتان را بنویسید