رودخانه برفی (1)

و این کاهش ادامه دارد ((UNODC، 2004. آنچه که نگرانی بزرگتر است این موضوع است که بیشتر کشت تریاک در زمینهای حاصلخیر آبی صورت می گیرد(92% در مجموع سال 2004). بعنوان مقایسه، گندم در 55% زمینهای آبیاری شده و 45% در زمینهای دیم می روید (اطلاعات سال 2004 بیانگر متوسط 3.6 برابری کشت گندم در زمینهای آبی به نسبت زمین های دیم است). این تلاش در شرایطی است که نیرو های ائتلاف در سال 2010 امکان کشت تریاک را نیاز ضروری تامین اقتصادی افغانان می دانند: “ناتو در خواست روسیه برای انهدام محصولات مخدر در افغانستان را رد کرد.”، سخنگوی ناتو، جیمز آپاتورای در مورد نظر روسیه برای انهدام محصولات مخدر در افغانستان می گوید که “این مشکل با دقت بایستی حل شود چرا که اهالی بومی آسیب می بینند و متحدین در افغانستان می بایست لرد های مواد مخدر وآزمایشگاههای تولیدی را مورد هدف قرار دهند. وی ادامه می دهد: شرایطی که ما تنها منبع درآمد مردمی را که در دومین کشور فقیر دنیا زندگی می کنند، نابود می کنیم و برای آن جانشینی ارایه نمی دهیم، غیر قابل تحمل است”.

همچنانکه آمار گزارش سالانه 2009 بیانگر کاهش انهدام در سال 2008 به میزان 5480 در 2008 است. در داخل روستا درختان تنومند و برافراشته و بلندی قرار دارد که نظیر آن در دیگر روستاهای طالقان کمتر مشاهده میشود لابه لای درختان کوچه باغ هایی قرار دارد که سایه درختان بلند آن بسیار خنک و با طراوت است و نقاط مختلف روستا را به یکدیگر متصل می نماید. قرار گرفته است، این ناحیه بلندترین منطقه روی کره زمین است که به صورت یقه دار شکل گرفته است یعنی در منطقه ای کوچک از ارتفاع ناچیزی تا ارتفاع بسیار بالای ۳۷۳۸ متری دریا کشیده شده است.هر تابستان در شاندور در آغوش طبیعت جشنواره ای به نام چوگان با مسابقات هیجان انگیز برگذار می شود که بهانه ای برای جمع شدن توریستان می شود، اما در تابستان این ناحیه ساکت و خلوت است و آمدن با آن کار هرکسی نیست و نوعی ماجراجویی است.

وی افزود: شرکت آب منطقه ای اعلام کرده است که سوزاندن نیزارها خیلی هم بد نیست زیرا حذف نیزارها سبب می شود تا جریان سیل در بستر رود بهتر شده و از بروز خسارت به زمین های اطراف جلوگیری شود. در بالادست سد چمآسمان بین سد زایندهرود و سد چمآسمان حدود 120 کیلومتر، باغهای زیادی در استان اصفهان و چهارمحالوبختیاری با حفر چاه در حریم و بستر رودخانه ایجاد شده که به ارتفاع تا 600 متر آب را به بالای کوهها پمپاژ کرده و ویلا میکارند، منبع این توسعه تأمین نشده. کشت تریاک به منزله نیاز بیشتر به منابع آب است.

به همین دلیل تحلیل و تفسیر دادههای کیفی منابع آب به طور منظم این امکان را فراهم میکند که ضمن استفاده از آن در موارد مختلف، شیوههای مدیریتی صحیح و مناسب اتخاذ گردد. 10- آیا در بدن ما هم آب وجود دارد؟ بدنه : گذررودخانه مانند گذر لحظات زندگی هرچه را که در راه خود باشد باخودباشد باخود می برد و تنها نشانه هایی از خود به جا می گذارد.گذر رودخانه به ما یاداور می شود که زندگی نیز مانند رودخانه در حال گذر است و منتظر ما نمی مانند و می گذرد. 5-4).ساخت سدها و کانال ها در افغانستان به کاهش حجم آب هیرمند انجامیده است که در پی خود آب دریاچه را کاهش داده و نتایج اسف باری برای کشاورزی و دیگر جنبه های زندگی اقتصادی منطقه همراه داشته است(مجتهد زاداه، 1378، ص.

زندگی داره دوباره رو غلتک می افته. نقوی، سید ساجد علی، شیعیان و چالشهای پیش رو (وضعیت سیاسی، اقتصاد و فرهنگی شیعیان در پاکستان)، شیعه شناسی، شماره ۱۰، تابستان ۱۳۸۴ش. تهدید امنیت انسانی در منطقه مرزی سیستان، به عنوان اثر اقدام افغانستان با از بین رفتن اقتصاد و کشاورزی محلی، و حیات پوشش گیاهی و ذخیره جانوری فاجعه ای بزرگ است و نتیجه آن علاوه بر نقض آشکار حقوق بشر، نا امنی و عدم ثبات (اعم از سیاسی، اقتصادی، اجتماعی) است. شکل گیری، تطویل دوره های گرد وغبار در سیستان و در هورها ی عراقی که حتی به پایتخت ایران رسیده است، نتیجه ملموس تر نیاز به مدیریت همه جانبه و مشترک سه کشور است.

به عنوان نتیجه اینکه “آمار کشت و تجارت مواد مخدر در دوره کرزای به مراتب افزایش داشته است”(بخشایشی اردستانی، 1388، ص. میتوان چالشهای مشترک مرزی ایران و افغانستان را،نابودی دریاچه های سیستان، شکل گیری و تطویل دوره های گرد وغبار،مدیریت زمین و مدیریت جامع منابع آب،تهدید امنیت انسانی دانست. چالشهای مشترک سیاست آب ایران، عراق و افغانستان را می توان، تهدید امنیت انسانی،مدیریت زمین و مدیریت جامع منابع آب، دانست.

تدوین و توسعه مدیریت پایدار منابع آبی، مدیریت مطالعات کلان منطقه ای، مدیریت خردمندانه اکوسیستم مناطق مشترک مرزی و داخلی و توجه بیشتر به اقدامات نوآورانه از این ساختار مورد انتظار است. نتایج این پژوهش نشان میدهد که این منطقه از نظر جاذبههای اکوتوریسم و ژئوتوریسم پتانسیلهای بسیار مطلوبی دارد و باید برای استفاده از این جاذبهها برنامهریزیهای مناسب انجام شود. بادهای 120 روزه که سابقاً از روی دریاچه میوزید و مفرح و حیاتبخش بود، در زمان خشکی هامون با برداشت و حمل شن و ماسه(بویژه از جنوب خراسان) منجر به مدفون شدن روستاها، اراضی کشاورزی، مراتع و راههای ارتباطی و مشکلات عدیده دیگر در ایران و افغانستان و حتی پاکستان شده اند.

منطق پشت این مسئله کاملاً واضح است: اگر آن ماده را از مغزتان کم کنید، گرفتار مشکلات عملکردی می شوید. که این امر می تواند بر مشکلات زیست محیطی تالاب بیافزاید (ببران، 1386ج، صص.10 -7). سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد در سال 1981 هامون پوزک را به عنوان یکی از مهمترین مناطق طبیعی معرفی کرده است(ببران، 1386ج، صص. در تالابهای هامون که در هنگام آبدار بودن، به دلیل ایجاد پوششهای انبوه نیزاری مانع محکم و موثری در انتقال و حمل این ماسه ها به سوی روستاها، کشتزارها و شهر زابل به وجود می آورند، دیگر این نقش مهم خود را در زمان خشکی نمی توانند ایفا کنند(ببران، 1386ج، صص.

در سال 2008، 98% کشت تریاک در استانهای هلمند، قند هار، اروزگان، دی کندی، زابل، فرح و نیمروز متمرکز شده بود، مکانهایی که وضعیت امنیتی شان به عنوان بی نهایت خطرناک توسط UNDSS طبقه بندی شده است. گذشته از اقدامات برنامه ریزی شده سد سازی و انسداد مسیر آبراه بین المللی هیرمند/ هلمند، به نظر می رسد که کانال های آبرسانی مسیر آبراه طی جنگ های داخلی افغانستان، آسیب دیده باشد و از سوی دیگر مصارف دیگری چون کشت خشخاش در مسیر آبراه بر کاهش جریان ورودی آب به کشور پائین دست آبراهی ایران، تاثیر داشته باشد.

گزارش توسعه انسانی 2006 سازمان ملل خواهان تامین 20 لیتر آب سالم در هر روز برای همه به عنوان حقی از حقوق بشر است (ببران،1386ج، ص. در وضعیت موجود، هر دو کشور آبراهی ایران، افغانستان، بعنوان کشور بالا دستی، عهدنامه حقوق مربوط به استفاده های غیر کشتیرانی از آبراهه های بین المللی را که هنجاری پذیرفته بین المللی است، را هنوز نپذیرفته اند ولی عراق(9 جولای 2001) و سوریه (2 آوریل 1998) بعنوان کشورهایی پائین دستی، کنوانسیون 1997 آبراهه ها ی سازمان ملل را پذیرفته اند. این کنوانسیون توسط کشور های آبراهی علی الخصوص توسط ج.ا ایران، با توجه به اینکه عراق (سال 2001) و سوریه(در سال 1998) این عهدنامه را پذیرفته اند، خواهد توانست بر عملکرد کشور های دیگر چون افغانستان و ترکیه اثر گذار باشد.

استانهای جنوب افغانستان مقر عوامل ضد دولتی است. در شرایطی که استانهای غربی مثل فرح و نیمروز محل حضور شبکه های جنایتکار سازمان یافته است. به عبار ت دیگر، وقتی که کشت تریاک، درآمد کشاورزان را افزایش می دهد، این فرایند وضعیت اقتصادی سایر کشاورزان را بد تر می کند(UNODC، 2004،pp. 48-49).درآمد متوسط طبق آمار سال 2008 هر هکتار کشت تریاک برابر 4662 دلار و هر هکتار کشت گندم 1625 دلار است.کشاورزان مشغول به این کشت 2.4 میلیون نفر که در آمد متوسط شان 1997 دلار بوده است. امروزه بلندی آن ۳۳ متر و هر ضلع قاعده آن ۱۱ متر میباشد.

هر چند که عضویت افغانستان در مرکز منطقهای مدیریت آب شهری، قدم مثبتی است که توسط ایران و افغانستان برای همکاری های بیشتر با محوریت موضوع آب صورت گرفته است. روزنامه ایران: مردمی که تا همین چند وقت پیش فکر میکردند روزگار خوش «هامون» هم رفت و چسبید تنگ هزار و یک ایکاش و حسرت دیگر، این روزها با شنیدن صدای پای آب در چند قدمی این تالاب آرزوهایشان به امید تبدیل شده است. بعبارت دیگر یک مشکل محلی اثرات منطقه ای خواهد داشت. بنا بر یک پژوهش دانشگاهی که در متن آورده شده است، میزان جریان وارده هیرمند به سیستان به میزان قابل توجه ای کاسته شده است.با توجه به این مسئله امنیت انسانی ساکنان ایرانی مجاور رودخانه هیرمند/هلمند به خطر افتاده است.

آرام تر از فاجعه ای بدآوازه که در آسیای مرکزی توسط شوروی، دریاچه آرال را با تغییر بستر شاخه مهمی از آمو دریا کاست. با توجه به نا امنی های مرزی، قاچاق مواد مخدر، جنایات سازمان یافته و مهم تر آن نارکو تروریسم می توان چشم اندازی از چالش های مختلف اما مرتبط با سیاست مشترک مرزی ایران و افغانستان را بر سر هیرمند/هلمند انتظار داشت. بنابر گزارش سازمان ملل، افغانستان 90% تولید تریاک جهان را دارد. بسیاری از مکانها در این منطقه توسط نیرو های سازمان ملل و ساز مانهای مردم نهاد قابل دسترسی نیست. از آن جمله است : “تحقیقی با استفاده از روش تحلیل آماری، و با استفاده از اسناد و روش های پیمایشی، از پائیز سال 2007 تا تابستان 2008، در جامعه آماری 101 روستا از 808 روستا صورت گرفت، و طی آن از 260 نفر از اعضا شورای اسلامی روستا ها و صاحبنظران مصاحبه بعمل آمده، به نظر می رسد: کاهش ورودی آب رودخانه هیرمند/هلمند، در شرایطی که نزولات جوی در افغانستان فزنی یافته است، ناشی از دلایل طبیعی مثل کاهش نزولات جوی نیست و در حقیقت جریان رودخانه به سایر مسیر ها تغییر یافته است” (رحمانی فضلی و همکار،1389).

به سمت چشمه مروارید میرویم، چشمه ساری بزرگ که دیگر نیست. کشاورزان روستایی چگونه قرار است که با محیط شهری کنار بیایند؟ استانهای هیرمند، حتی نیمروز در مسیر رود هلمند/هیرمند قرار گرفته و رکورد دار تولید تریاک اند. روستای زیبای گرمابدر در ارتفاعات شمال شهر تهران قرار داشته و تقریبا ده کیلومتر با فشم فاصله دارد. رودخانه نیجر، مهمترین و اصلیترین رودخانه در غرب آفریقا به شمار میرود و طول آن به بیش از چهار هزار و صد و هشتاد کیلومتر نیز میرسد.

نتایج نشان داد که بیش از 60 درصد از ماهیان شناسایی شده ساکن رودخانه بوده و سایر گونه ها، مهاجر به رودخانه می باشند. متر مکعب از آبی که بیش از ۹۵% از آبی است که در بارندگی ها باعث جاری شدن سیل و طغیان رودخانه در بخش محمله شهرستان خنج استان فارس می شود که از محلی به نام بیدزرد در بالادست روستای ابوالفضل (ع) دهستان چاه طوس بخش محمله شهرستان خنج استان فارس جاری می شود سهم خلیجی شود که می خواهند نام آن را به جای فارس به نام جعلی عربی تبدیل کنند اینجانب در نظر دارم با تغییر مسیر سرریز مقدار …

دیدگاهتان را بنویسید