در مورد آمریکا در ویکی تابناک بیشتر بخوانید

این را من به شما عرض میکنم: افول سیاسی آمریکا اگر یک دلیل -که حالا میگویم- بیشتر نداشته باشد کافی است، و آن دلیل عبارت است از انتخاب فردی با مختصّات آقای دونالد ترامپ در آمریکا. امروز شما نگاه کنید کشوری که آمریکا بهقدرِ یک ارزن در تصمیماتش و در اقداماتش نقش ندارد، جمهوری اسلامی ایران است؛ خب این شکست آمریکا است؛ دیگر شکست از این واضحتر نمیشود. از دیگر محصولاتی که از کشور ما به آمریکا صادر می شود می توان به گل و غنچه های گل که این محصولات جنبه ی زینتی دارند اشاره کرد. قسمت های پایاینی مقاله مختص بررسی نکاتی جالب درباره آمریکا، چگونگی اخذ ویزا و اقامت این کشور و معرفی چند وب سایت مفید و کاربردی می باشد…

قدرت استکباری آمریکا، قدرت فتنهانگیزی و خباثت رژیم صهیونیستی، از چهل سال پیش به این طرف بمراتب تنزّل کردهاند و پایین رفتهاند؛ ما این را در محاسبات خودمان باید لحاظ کنیم. به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، «لیندا توماس گرینفیلد» سفیر آمریکا در سازمان ملل متحد امروز جمعه در نشست جاری شورای امنیت در سخنانی مدعی شد: مسکو سابقه طولانی و مستندی در استفاده از سلاحهای شیمیایی دارد!

برای همین است که در بسیاری از کشورهایی که آنها حضور دارند، برای اینکه بتوانند مقاصد خودشان را پیش ببرند، از سازمانهای جنایتکاری مثل بلکواتر و از این قبیل استفاده میکنند؛ یعنی سرباز آمریکایی قادر به اجرای آن نقشهی آمریکایی نیست؛ نیروی انسانیشان این است. لکن حالا امپراتوری خبری دنیا بیشتر در اختیار خود آنها است، سعی میکنند قضیّه را مستور نگه دارند و تمام کنند و سر و تهش را به هم بیاورند؛ امّا قضیّه تمامشده نیست؛ قضیّه، خیلی قضیّهی مهم و دنبالهداری است.

این مسئلهی سقوط ترامپ با این وضع مفتضح و حوادثی که حول و حوش این قضیّه اتّفاق افتاد(۸) -که چیزهای کوچکی نیست- این افول یک رئیسجمهور ناباب نبود؛ افول آبروی آمریکا بود، افول قدرت آمریکا بود، افول انتظام اجتماعی آمریکا بود؛ این را من نمیگویم، این را خودهایشان گفتند؛ صاحبنظران برجستهی سیاسیشان اعلام کردند که نظام آمریکا از درون پوسیده است؛ این را خود آمریکاییها در این قضایای اخیر گفتند؛ گفتند نظام اجتماعی آمریکا از درون پوسیده است؛ خیلی حرف بزرگی است؛ بعضیهای دیگر گفتند که دوران پساآمریکا آغاز شده است؛ اینها حرفهای آنها است.

درست عکس آنچه آمریکاییها میخواستند، اتّفاق افتاد. امروز صدها گروه، گروههای فعّال از جوانهای خوشفکر -چه دانشجویان دانشگاهی، چه دانشآموختگان- مشغول کارهای مهمّی در سطح کشورند که حالا بعداً عرض کردم یک اشارهای باز خواهم کرد به آنچه اینها انجام میدهند. این یاوهگوییهایی که اخیراً میشنوید سران رژیم صهیونیستی میگویند، بیشتر ناشی از ترسشان است، ناشی از سراسیمگی و اضطرابشان است به خاطر آنچه در آمریکا اتّفاق افتاده. آسیب جدی شناخت آمریکا در کشور ما این است که از منظر آسیبشناسی وارد شناخت آمریکا میشوند. اینکه در وضع سیاسی آمریکا یا در وضع اجتماعی و اقتصادی آمریکا چه اتّفاقاتی افتاده و دارد میافتد، باید در محاسبات ما وارد بشود.

ما عادت کرده بودیم، ملّت ایران در طول سالهای متمادی عادت کرده بود که همهچیز را وارد کند. آمارهای واضحی وجود دارد در مورد وضع اقتدار اقتصادی آمریکا و تأثیر آمریکا در اقتصاد جهانی که در طول این چندین دهه به شکل عجیبی سقوط کرده که حالا آمارهایش هست، یادداشتش را هم من دارم منتها حالا جزئیّات یادداشتها را لزومی ندارد که عرض بکنم. محمدعلی شفیعی نیز گفت: کتاب «امریکا تور وداع» به مقایسه مورد به مورد امپراتوری روم با آمریکا پرداخته است. هالیوود، صنعت سینمای آمریکا پرفروشترین و پردرآمدترین فیلم های تاریخ سینمای جهان را تولید کرده است و بازیگران معروفی در صنعت ایفای نقش می کنند.

در این کشور تحصیلات ابتدایی و متوسطه کاملا رایگان بوده و دولت این هزینهها را تقبل میکند و در مراحل بعدی آموزشی با دادن وامهای کم بهره، کمک های بلا عوض، انجام بورسیههای تحصیلی دانشجویان را در پرداخت هرینههای تحصیلی شان همراهی میکند. این کشور از نظر وضعیت سلامت، درآمد و ثروت، امنیت، کیفیت آموزشی، تحصیلات و مهارتها، مسکن و همچنین آب و هوا از موقعیت مناسب و فرصتهای زیادی برخوردار است. اما تأثیر آن برای زنان، کارگران غیر سفیدپوست، حقوق بگیران حداقلی و افرادی که تحصیلات کمتری داشتند بیشتر بود. رئیس جمهور ایالات متحده برای یک دوره چهار ساله برگزیده میشود و انتخاب وی برای یک دوره چهار ساله دیگر بلامانع است.

روند انتخاب رئیس جمهور ایالات متحده، با پیچیدگیهای خاصی که در انتخابات مقدماتی نامزدهای دو حزب عمده این کشور وجود دارد، عملاً یک سال به طول میانجامد. اینهایی که دشمنان ما هستند و مقابل ما هستند، خودشان هم اعتراف میکنند که رو به ضعفند و با وجود این، خوی استکباری را هم فراموش نمیکنند؛ یعنی همان روحیهی استکباری که در طول این دو سه قرن اخیر، سه چهار قرن اخیر یاد گرفتهاند که با دنیا و با همه از موضع بالا همیشه حرف بزنند، این را باز هم دارند و با همهی این فضاحتها و عقبماندگیها، این روحیهی استکباری را از دست ندادهاند؛ لکن واقعش این است که از جهات مختلفی دچار افولند که خودشان میگویند.

یک واقعیت دیگر این است که جبههی مقابل ما در طول این سالها ضعیفتر شده است. نای در تعریف از قدرت برداشت کلی “توانایی انجام کار” یا “توانایی به دست آوردن خواسته ها” را مطرح می کند و معتقد است “قدرت در عمومی ترین سطح یعنی توانایی به دست آوردن نتایجی که شخص خواهان آن است” و یا چنانکه لغتنامه ها نوشته اند “توانایی تاثیر گذاری در رفتار دیگران به گونه ای که موجب اتفاق افتادن، آن چیزی که می خواهیم شود.” اما این توانایی از طرق مختلفی قابل حصول است، به طوری که می تواند با “تهدید”، “تطمیع” و یا “جذب کردن و متقاعد کردن” دیگران، به دست بیاید.

این یعنی مردمی از انواع مختلف پیشینه ها، سنین مختلف، و باورهای متفاوت. واقع قضیّه این نیست. خب، واقعیّت قضیّه این است. خانهای سفید رنگ که علاوه بر اینکه سیاست مدارهای بسیاری در آن زندگی کردهاند، خانهای امن برای تصمیمها و زندگیهای سیاسی بزرگی نیز بوده است. بر اساس نظام انتخاباتی آمریکا، نمایندگان با رأی مستقیم و برابر مردم انتخاب میشوند. بر اساس اصل تفکیک قوا، قوه قضائیه این کشور که در دیوان عالی تبلور یافته است، نیز کاملاً مستقل عمل میکند و قوای مجریه و مقننه نمیتوانند بر روند تصمیمگیری آن تأثیر بگذارند. البتّه لیبرالدموکراسی -بنده قبلها هم مکرّر این را گفتهام- خود ملّتهای غربی را که پایه و اساس حکومتشان و نظام اجتماعیشان بر لیبرالدموکراسی است، بدبخت کرده.

دیدگاهتان را بنویسید