جواب سوالات کتاب علوم دوم دبستان – ❤️ پست روزانه

خشکرود دریان: این رود از ارتفاعات شمالی قوشه سرچشمه میگیرد و از کنار روستای آمروان عبور کرده و به دشت کویر وارد میشود. 6 شاخه اصلیِ سپیدرود، رود گلخواران، شیرین رود، لنگرود، گرمابرود و زارم رود که از بارش بر روی بیش از چهار هزار کیلومتر مربع از جنگلها به وجود آمدهاند به یکدیگر میپیوندند و رود خروشان تجن را شکل میدهند. سدي همانند شفارود ضمن اينكه بخش زيادي از جنگلها را از بين ميبرد، خسارتهاي فراواني نيز به پاييندست وارد خواهد كرد». بعد ماهی را مقداری بچرخانید و مجدداً نوک را از ناحیه ی دم ماهی به داخل بفرستید.

محل سد نوع سد نام سد رديف چهل كيلومتري جنوب ساري بر روي رودخانه تجن در محل سليمان تنگه بتني دو قوسي شهيد رجايي – تجن 1 رودخانه كرخه خاكي با هسته رسي كرخه 2 تنگه وفرقان – بيست و پنج كيلومتري شهر ساوه بر روي رودخانه قره چاي بتني دو قوسي ساوه – غدیر 3 رودخانه صوفي چاي در سه و نيم كيلومتري شمالغربي مراغه در آذزبايجان شرقي خاكي با هسته رسي مركزي علويان 4 روي رودخانه هيل رود در چهل كيلومتري شمال شرقي جيرفت بتني دو قوسي جيرفت 5 بيست و پنج كيلومتري تربت حيدريه بر روي روخانه كال سالار خاكي-سنگريزه اي با هسته رسي شهيد يعقوبي – تربت حيدريه 6 ردوخانه ميناب پشت بند دار ميناب – استقلال 7 بر روي رودخانه كارون واقع در بيست و شش كيلومتري پايين دست سد كارون يك -شهيد عباسپور بتني مسجد سليمان 8 نوزده كيلومتري شمال شرقي بهبهان واقع در استان خوزستان بر روي سنگريزه اي با هسته رسي مارون 9 چهل كيلومتري شمال مشهد بر روي رودخانه كارده بتني دو قوسي كارده 10 دوازده كيلومتري شمال دليجان بر روي رودخانه قم رود خاكي غير همگن با هسته رسي پانزده خرداد 11 بيست و پنج كيلومتري جنوب شرقي شهرستان مشهد بتني دو قوسي طرق 12 پانزده كيلومتري غرب شهر اهر در استان آذربايجان شرقي بر روي رودخانه اهر چاي خاكي با هسته ناتراواي رسي ستارخان – اهر 13 رودخانه باهو خاكي با هسته رسي پيشين 14 سي كيلومتري سميرم و صدو نود كيلومتري جنوب شرقي اصفهان بر روي رودخانه حنا خاكي با هسته رسي حنا – سميرم 15 بيست و هشت كيلومتري شرق شهر ايذه در استان خوزستان بر روي رودخانه كارون بتني دو قوسي کارون 3 16 صدو هشتاد كيلومتري جنوب غربي شهر كرد در استان چهارمحال و بختياري بر روي رودخانه كارون بتني قوسي وزني کارون 4 17 منجيل بر روي رودخانه سفيد رود بتني پشت بند دار سفيد رود 18 دوازده كيلومتري جنوب شهرستان ماكو بر روي رودخانه زنگمار در نزديكي روستاي بارون خاكي با هسته رسي ماكو – بارون 19 شهرستان گچساران در استان كهكيلويه و بوير احمد بر روي رودخانه خيرآباد بتني وزني كوثر 20 كيلومتر بيست و سه جاده كرج-چالوس و شصت و سه كيلومتري شمار غرب تهران بر روي رودخانه كرج در نزديكي روستاي واريان بتني دو قوسي امير كبير – كرج 21 شهر زهك در استان سيستان و بلوچستان بر روي رودخانه سيستان سد خاكي همگن چاه نيمه 22 پنجاه و پنج كيلومتري شمال شرقي مسجد سليمان در استان خوزستان بر روي رودخانه كارون بتني دو قوسي شهيد عباسپور – كارون 1 23 بيست كيلومتري جنوب غربي ميانه در استان آذربايجان غربي بر رودخانه آيدوغموش سنگريزه اي با هسته رسي مياني نفوذ ناپذير آيدوغموش 24 چهارده كيلومتري شهرستان نور در استان مازندران بر روي رودخانه شاميرود خاكي با هسته رسي مايل اليمالات 25 سي و پنج كيلومتري شمال شرقي تهران بر روي رودخانه جاجرود بتني وزني پايه دار لتيان 26 روازده كيلومتري فيروزآباد در استان فارس بر روي رودخانه فيروزآباد سنگريزه اي-خاكي با هسته رسي تنگاب – فيروزآباد 27 سيرجان در استان كرمان بر روي رودخانه تنگوئيه خاكي با هسته رسي نفوذ ناپذير سيرجان 28 هفتاد و پنج كيلومتري تهران و صد كيلومتري آمل بر روي رودخانه لار خاكي با هسته رسي لار 29 سي و دو كيلومتري شرق نوشهر و هفت كيلومتري جنوب روستاي صلاح الدين كلا بر روي رودخانه كجور بهبود خاكي با هسته مايل صلاح الدين كلا 30 هشت كيلومتري شمالغربي شهرستان گرمي و يك و نيم كيلومتري شمال روستاي گيلارلوبا در استان اردبيل بر روي رودخانه برزند و ديزج خاكي با هسته رسي گيلارلو 31 بيست و پنج كيلومتري شمال دزفول در استان خوزستان بر روي رودخانه دز بتني دو قوسي دز 32 دوازده كيلومتري اروميه بر روي رودخانه شهر چاي سنگريزه اي با هسته آب بند رسي شهر چاي 33 بيست كيلومتري شهر هريس در استان آذربايجان شرقي بر روي رودخانه هريس خاكي با هسته رسي مركزي پارام 34 سنندج بر روي رودخانه قشلاق خاكي – سنگريزه اي قشلاق – وحدت 35 چهل و سه كيلومتري شمال تبريزدر نزديكي روستاي تازه كند بر روي رودخانه نهند خاكي با هسته رسي مركزي نهند 36 ده كيلومتري غرب شهر كوار در استان فاري بر روي رودخانه قره آغاج سنگريزه اي با رويه بتني ميرزاي شيرازي – كوار 37 گلپايگان بر روي رودخانه گلپايگان خاكي – سنگريزه اي گلپايگان 38 قريه سيد كلا بابل در استان مازندران بر روي رودخانه سنبل رود خاكي با هسته رسي سنبل رود 39 تنگه كارزين در نزديكي شهر قير در استان فارس بر روي رودخانه قره آغاج بتني قوسي وزني سلمان فارسي – قير 40 بيست كيلومتري جنوب شرقي قائمشهر در استان مازندران بر روي رودخانه آب تيجون خاكي با هسته رسي برنجستانك – زمزم 41 در نزديكي شهر مرودشت بر روي رودخانه كر خاكي – سنگريزه اي درودزن 42 دوازده كيلومتري شمال شرقي گنبد كاووس در استان گلستان بر روي رودخانه گرگانرود خاكي همگن گلستان 43 در نزديكي قائمشهر در استان مازندران بر روي رودخانه بابلرود سنگريزه اي با هسته رسي البرز – پاشاكلا 44 سي يك كيلومتري جنوب غربي بابل در استان مازندران بر روي رودخانه چليم خاكي با هسته رسي مركزي شياده 45 بيست و پنج كيلومتري شهر هشترود در استان آذربايجان شرقي بر روي رودخانه قرنقوچاي خاكي با هسته رسي مركزي سهند 46 شصت كيلومتري شهر ساري در استان مازندران بر روي رودخانه عروس و داماد خاكي-سنگريزه اي با هسته رسي قائم و ضخيم فريم صحرا 47 پنجاه و پنج كيلومتري شمالغربي اردبيل و سي پنج كيلومتري شمالشرقي مشكين شهر بر روي رودخانه قره سو سنگريزه اي با هسته رسي مركزي سبلان 48 شهر كرد بر روي رودخانه زاينده رود بتني قوسي زاينده رود 49 اصفهان بر روی زاینده رود سد انحرافی بتنی آبشار 50 بر روی رودخانه آبشینه مهرآباد در همدان خاکی آبشینه 51 بر روی رودخانه اق چای واقع در قورول سفلي خاکی با هسته رسی آق چای 52 20 کیلومتری جنوب تربت جام بر روی رودخانه احمد اباد خاکی با هسته رسی احمد آباد 53 مغانجیق-مراغه بر روی رودخانه مغانجیق خاکی احمد مراغه 54 بر روی رودخانه مرداب رود در سایت 1 خاکی با هسته رسی مرداب رود 55 در قزل قشلاق در نزدیکی شهر جلفا بر روی رودخانه ارس خاکی با هسته رسی ارس 56 بر روی رودخانه قزل اوزن در استور بتنی دو قوسی استور 57 یالفان همدان بر روی رودخانه ابشینه بتنی پایه دار اکباتان 58 الاگل – ترکمن صحرا بر روی رودخانه اترک خاکی الا گل 59 قصر شیرین-جگرلو ، بر روی رودخانه الوند انحرافی – سنگی انحرافی الوند 60 20 کیلومتری سر پل ذهاب بر روی رودخانه الوند بتنی انحرافی بریموند 61 20 کیلومتری شمال شرقی سیرجان بر روی رودخانه بنگویه بتنی وزنی انحرافی بنگویه 62 5 کیلومتری راه رشت-فومن بر روی رودخانه پسیخان بتنی – خاکی انحرافی پسیخان 63 بر روی رودخانه کردان واقع در جلگه دار انحرافی – بتنی انحرافی جلگه دار 64 14 کیلومتری استانه اشرفیه بر روی رودخانه دیسام بتنی – خاکی انحرافی حشمت رود 65 جنوب دزفول بر روی رودخانه شاوور انحرافی – بتنی انحرافی دز 66 زهک – 27 کیلومتری زابل بر روی رودخانه سیستان انحرافی انحرافی زهک 67 بر روی رودخانه زیاران واقع در زیاران ابیک بتنی – وزنی انحرافی زیاران 68 بر روی رودخانه دالکی واقع در دالکی بتنی – وزنی انحرافی سر قنات 69 بر روی رودخانه شاهرود در طالقان انحرافی – بتنی انحرافی سنگبان 70 جزیمه-زابل بر روی رودخانه سیستان انحرافی انحرافی سیستان 71 16 کیلومتری راه رشت-فومن بر روی رودخانه شاخزر بتنی – خاکی انحرافی شاخزر 72 بر روی رودخانه شاپور واقع در شبانکاره بتنی – وزنی انحرافی شبانکاره 73 شمال بهبهان بر روی رودخانه مارون انحرافی – بتنی انحرافی شهدا 74 بر روی رودخانه صیقلان رودبار در رشت انحرافی انحرافی صیقلان رودبار 75 بر روی رودخانه قره اغاج واقع در روستای کدنگ بتنی – وزنی انحرافی کدنگ 76 شمال حمیدیه – بر روی رودخانه کرخه انحرافی انحرافی کرخه 77 بر روی رودخانه چشمه کلنچین در کوهرنگ بتنی – وزنی انحرافی کلنچین 78 بر روی رودخانه سیستان واقع در کهک انحرافی انحرافی کهک 79 بر روی رودخانه گلپایگان واقع در گلپایگان انحرافی – بتنی انحرافی کوچری 80 بر روی رودخانه شیخ علیخان در کوهرنگ بتنی – وزنی انحرافی کوهرنگ 2 81 شمال شوشتر- 4 کیلومتری شمال گتوند بر روی رودخانه کارون انحرافی – بتنی انحرافی گتوند 82 بر روی رودخانه سفید رود در امامزاده هاشم سرریز بتنی انحرافی گله رود 83 بر روی رودخانه چشمه ماربران در کوهرنگ بتنی – وزنی انحرافی ماربران 84 یوسف کندی مهاباد بر روی رودخانه مهاباد سنگریزه ای با هسته خاکی انحرافی مهاباد 85 30 کیلومتری جنوب اصفهان بر روی زاینده رود انحرافی – بتنی انحرافی نکواباد 86 6 کیلومتری جنوب امل بر روی رودخانه هراز سر ریز بتنی انحرافی هراز 87 20 کیلومتری شمال نیشابور بر روی رودخانه بار خاکی با هسته رسی بار 88 بارزو بر روی رودخانه قلجق بتني قوسي يا خاكي با هسته رسي (در دست مطالعه) بارزو 89 بر روی رودخانه بانه چای در بانه خاکی – سنگریزه ای بانه 90 بداولی ماکو در بازرگان بر روی رودخانه اق سو خاکی بداولی – ماکو 91 بر روی رودخانه کوهرنگ در کوهرنگ خاکی برجفت 92 بر روی رودخانه بمپور در 12 کیلومتری غرب ایرانشهر انحرافی بمپور 93 نزدیکی مشهد سنگ و ساروج بند اخملد 94 شمال شرقي شيراز سنگ و ساروج بند امیر 95 جنوب شیراز سنگ و ساروج بند بهمن 96 بر روی رودخانه کر در استان فارس سنگ و ساروج بند تیلکان 97 كيلومتر 37 ساوه مصالح بنایی بند ساوه 98 نزدیک شوشتر بر روی رودخانه کارون سنگ و ساروج بند شاهپور 99 نزدیک کاشمر بر روی رودخانه شش طراز سنگ و ساروج بند شش تراز 100 نزدیک مشهد مصالح بنایی بند طرق 101 نزدیک فریمان سنگ و ساروج بند فریمان 102 نزدیک طبس مصالح بنایی بند کریت 103 نزدیک قم بر روی رودخانه کبار سنگ و ساروج بند کبار 104 استان خراسان مصالح بنایی بند کلات نادری 105 شوشتر مصالح بنایی بند گرگر- آسیابهای شوشتر 106 شمال مشهد سنگ و ساروج بند گلستان 107 شوشتر بر روی رودخانه کارون سنگ و ساروج بند میزان 108 بر روی زاینده رود اصفهان مصالح بنایی بند و پل خواجو 109 اسفراین بر روی رودخانه بیدواز خاکی بیدواز – چوین 110 بر روی رودخانه پلرود در سایت 5 سنگریزه ای با هسته رسی پلرود 111 25 کیلومتری سد سفید رود بر روی رودخانه سفید رود بتنی – خاکی تاریک 112 تبرک اباد بر روی خانه تبرک خاکی همگن تبرک آباد 113 در محل گدارلندر نزدیکی شهر مسجد سلیمان بر روی رودخانه کارون سنگریزه ای نیروگاه جریانی گدارلندر 114 بر روی رودخانه گرگانرود در سنگرسوار خاکی گرگان – وشمگیر 115 بر روی رودخانه تهم چای در زنجان خاکی تهم 116 20 کیلومتری شمال شرقی رامهرمز بر روی رودخانه رود زرد خاکی با هسته رسی جره 117 بر روی رودخانه جره شاپور در برازجان بتنی قوسی جره بالا – رئیس علی دلواری 118 شمال گنبد بر روی رودخانه اترک مرزی خاکی چات 119 اصلاندوز مغان بر روی رودخانه ارس خاکی خدا افرین 120 بروجن بر روی رودخانه گندمان خاکی چغار خور 121 چغلوندی لرستان بر روی رودخانه دورود انحرافی – بتنی چغلوندی 122 25 کیلومتری جنوب ایلام بر روی رودخانه چم گردلان بتنی قوسی چم گردلان 123 بر روی رودخانه جراحی در چم مانی خاکی با هسته رسی چم مانی 124 شمال مرودشت بر روی رودخانه سیوند خاکی سیبویه – سیوند 125 14/5 کیلومتری شمال بهبهان بر روی رودخانه مارون بتنی دریچه دار تنظیمی مارون 126 90 کیلومتری شمال اهواز بر روی رودخانه شاوور انحرافی – بتنی خیرآباد 127 رامین زنجان بر روی رودخانه رامین قزل اوزن خاکی رامین 128 بر روی رودخانه تجن در ریگ چشمه خاکی با هسته رسی ریگ چشمه کوتاه 129 بر روی رودخانه تجن در ریگ چشمه خاکی با هسته رسی ریگ چشمه بلند 130 جنوب شرقی گرگان بر روی رودخانه سرشاخه قره سو خاکی کوثر – نومل 131 در یمن اباد در نزدیکی شهر بوکان بر روی رودخانه زرینه رود خاکی با هسته رسی زرینه رود 132 بر روی رودخانه جاجرود در بنکوه-کبود گنبد انحرافی – بتنی ورامین 133 زولا – سلماس بر روی رودخانه زولا چای خاکی زولا 134 بر روی رودخانه کاجو در زیران پیرسهراب بتنی غلطک کوبیده زیران 135 بر روی رودخانه هریرود در منطقه پل خاتون خاکی هریرود 136 15 کیلومتری جنوب شرقی میاندواب بر روی رودخانه زرینه رود انحرافی نوروز لو 137 سایت 1 سلمان بر روی رودخانه سلمان رود خاکی با دیواره اببند سلمان رود 138 حوالی سنگر – بر روی رودخانه سفید رود بتنی – خاکی سنگر 139 بعد از تقاطع سولکان و اق بلاغ بر روی رودخانه سولکان خاکی با هسته رسی سولکان 4 140 بر روی رودخانه نساء رود در انجیرک سنگریزه ای با رویه بتنی نساء 141 بر روی رودخانه ناورود در سایت 1 خاکی با دیواره اببند ناو رود 142 65 کیلومتری شمال اهواز بر روی رودخانه شاوور انحرافی – بتنی شاوور 143 بر روی رودخانه شفارود در سایت 5 سنگریزه ای با هسته رسی شفا رود 144 نازلو چای ارومیه بر روی رودخانه نازلو چای خاکی نازلو 145 شمیل – بندر عباس بر روی رودخانه شمیل خاکی شمیل 146 بر روی رودخانه ارس واقع در اصلاندوز انحرافی میل و مغان 147 25 کیلومتری جنوب بابل بر روی رودخانه هراز خاکی با هسته رسی منگل 148 بر روی رودخانه شاهرود- طالقان واقع در سنگبان خاکی با هسته رسی طالقان 149 فریزی مشهد بر روی رودخانه فریزی خاکی فریزی 150 بر روی روخانه فریمان در فریمان خاکی با هسته رسی فریمان 151 30 كيلومتري جنوب شرقي شوش كانال روباز – مخزن – حوضچه معبد چغاز نبیل 152 24 كيلومتري شمال تربت حيدريه بر روی رودخانه کال سالار خاکی با هسته رسی قلعه نو 153 ملا احمد-اردبیل بر روی رودخانه قوری چای خاکی قوری چای 154 کارون 2 155 36 كيلومتري جنوب شرقي تربت جام بر روی رودخانه روس خاکی با هسته رسی مردان آباد 156 کهیر چاه بهار بر روی رودخانه کهیر بتنی غلطک کوبیده کهیر 157 12 کیلومتری جنوب گلپایگان بر روی رودخانه قمرود خاکی با پوشش بتنی کوچری 158 بر روی رودخانه سیمره در محل پل امامزاده خاکی و سنگریزه کوران بوزان 159 بر روی رودخانه شیخ علیخان در چهلگرد انحرافی کوهرنگ 1 160 زاينده رود ، به عنوان بزرگ ترين و مهم ترين رودخانه مركزي ايران از زردكوه واقع در سلسله جبال زاگرس سرچشمه گرفته و پس از گذشتن از سمت غرب، به طرف اصفهان جريان يافته و به مرداب گاوخوني در جنوب يزد مي پيوندد.

بوستان پردیسان از سمت شمال به بزرگراه همت و محله شهرک غرب، از شرق به بزرگراه شیخ فضل الله نوری، از غرب به مسیل رودخانه پونک و از جنوب به بزرگراه حکیم و محله بلوار مرزداران محدود می شود.موزه تنوع زیستی، موزه آب، باغ وحش، پارکینگ، سالن همایش و اجتماعات، بوفه، سرویس بهداشتی و آلاچیق از جمله امکانات این پارک می باشد. چرا که وضعیت مازندران از نظر آب، به شدت در حال بحرانی شدن است و آمارهای نگران کننده ای در این راستا ثبت شده است. در شرح عبور اسکندر ، از جنگلی با خاک حاصلخیز یاد می شود ، مکان جنگل در فاصله دامغان تا کناره های دریای مازندران است نیز از رودخانه ای یاد می شود در همان جنگل که عبور اسکندر و سپاهیان از کناره های آن رودخانه صورت گرفت.

در پایان این نکته را یادآور شویم که مردم روستاهای « پل گردن » و «پایین دزا » که مجاور یکدیگرند و در شمال و در جنوب گودال کشت و کار داشته و یا دارند ، برای محوطه گودال و اطراف آن افسانه ها به یاد دارند . در واقع مافیای سدسازی در کشور ما که دیگر هیچ رود درهای در مناطق مرکزی و جنوبی برایش باقی نمانده که سد بسازد، حالا هجوم آورده به شمال کشور تا اندک رودخانههایی که هنوز وجود و حیات دارند را حیز انتفاع ساقط کنند.

افغانستان پنج رودخانه دارد که این رودخانهها با پنج کشور همسایه اشتراکات آبی دارند، در تمام اینها هم افغانستان نقش بالادستی دارد؛ یعنی منشأ آب افغانستان است و تنها در مورد ایران است که مسئله حقابه مورد مناقشه واقعشده است، درحالیکه آبی که به سمت ایران میآید و میزان آب ورودی به ایران اصلاً قابل قیاس به میزان آبی که به سمت پاکستان میرود نیست، از این منظر باید مسئله حقابه ایران در هیرمند را بیش از اینکه یک مسئله فنی و حقوقی بدانیم باید یک مسئله سیاسی بدانیم و در این مورد هم تنها دولت افغانستان تأثیرگذار نیست، بلکه کشورهایی که بر دولتهای مختلف افغانستان تأثیرگذار بودند و با جمهوری اسلامی ایران زاویه داشتند، سعی کردند از دولت افغانستان با ابزارهایشان برای رقابت با ایران استفاده کنند و این مطلب را نباید ازنظر دور داشت.

آسیاب های متعددی در شهر، آب ورودی شان از« شهر کیله »تامین می شد و خروجی شان نیز به ساری رود هدایت می شد .همانطور که اشاره رفت، « شهر کیله »حاصل انشعابی از «ساری رود» در بالا دست این رود بود. حدود پنجاه سال پیش، تصور عمومی این بود که آب یک منبع بی نهایت است. اما در برخي شهرها براي تامين نيازهاي شرب شرايط خاصي وجود دارد كه براساس مطالعات دقيق، ارزيابيهاي زيستمحيطي و ارزيابيهاي اجتماعي ممكن است تعدادي سد احداث شود و اين مساله اجتنابناپذير است. بهگفته وزير پيشين نيرو بيش از دو برابر نياز آبي كشور تاكنون سد احداث شده است و اين آمار نشاندهنده عمق بحران در مديريت منابع آبي ايران است.

عيسي كلانتري بيش از ۷۰ درصد مشکلات محیط زیست كشور را مساله آب ميداند و اما شايد جالب باشد بدانيد كه با چراغ سبز كلانتري، هماكنون سدسازان بهجان هيركاني افتادهاند و هر روز خبر پروژه جديد سدسازي در شمال ايران بهگوش ميرسد. كلانتري درحالي از سدسازي دفاع تمام قدي انجام داده است كه كارشناسان و فعالان محيط زيست نسبت به ساخت چندين سد در شمال كشور بارها اعتراض كردهاند و آبگيري سد شفارود را فاجعهاي همانند گتوند براي ايران ميدانند. كلانتري بهعنوان فردي كه معتقد است اين نوع بهرهبرداري از آب باعث نابودي تمدن ايران خواهد شد الان ديگر نبايد استثنا قايل شود.

محمد درویش، فعال محیط زیست، معتقد است اگر ابزاری به نام سدسازی در اختیار مدیران کشور وجود نداشت، شاید خیلی زودتر به سراغ انرژیهای خورشیدی و بادی میرفتیم و تن به گسترش نیروهای حرارتی برای تامین آب و یا استقرار نیروگاههای برقآبی نمیدادیم. شیوع بیماری اماس در نیمقرن اخیر به مهمترین و اصلیترین دغدغه اهالی منطقه پیربکران تبدیل و سبب اعلاننظرهای گوناگون و گاه غیرعلمی درباره علتها و عوامل ایجادکننده آن شده که تأثیرات نامطلوبی بر روح و روان اهالی منطقه گذاشته است. چرا که از یک سو، توسعه ممکن است منجر به از بین رفتن حوزه های حفاظت شده شود و از سوی دیگر داشتن شناخت کلی درباره قابلیتهای منطقه برای کنار آمدن با توریسم از دیدگاه محیطی، اجتماعی و اقتصادی و آگاهی درباره انتظارات مردم بومی و انتظارات توریستها از الزامات برنامه ریزی برای داشتن اکوتوریسم پایدار است و با توجه به ارتباط عمیق معماری به عنوان عنصری واسطه با فرهنگ، هنر، محیط طبیعی، همچنین اهمیت وجود مجموعه های تفریحی توریستی در میزان جذب توریست در سطوح مختلف منطقه، شهر، کشور و ضرورت توجه به معماری و طراحی چنین مجموعه هایی در راستای توسعه ی توریسم پایدار احساس می شود.

حسين آخاني از استادان برجسته محيط زيست كشور درباره موافقت سدسازي در شمال كشور به «قانون» گفت:« تنها منطقهاي كه نبايد سدسازي در آنجا صورت گيرد؛ شمال كشور است. تهیه ی خمیر به وسیله ی دست مخصوصا در مقدار زیاد وقت گیر است و در خمیر کردن دستی فقط می توانیم مقدار کمی آرد را تبدیل به خمیر کنیم . با این حال ، لازم است که گاه به گاه باران آب زیرزمینی را دوباره پر کند. نام نهر انشعابی اصطلاحاً«شهرکیله» یا «شهر رود» بوده است .بدیهی است که در درون شهر، رقوم پایین سطح آب « ساری رود » ،بر داشت آب از آن را برای جوی آب ها در شهر و اطراف شهر دشوار می ساخت .

«آب، تاريخ هفت هزار ساله ايرانزمين را بهمخاطره مياندازد». زیرا پاکستان دارای تجربه چهلوچند ساله در قسمت آبیاری، و دارای یکی از بزرگترین شبکه های آبیاری در جهان میباشد. چرا كه يكي از دلايل بحران آبي كشور همين تفكر سازهاي اشتباه در مديريت منابع آبي است. بهگفته وزير پيشين نيرو، در حقيقت سدهايي كه ما ساختهايم دو برابر آبي است كه ميتوانيم ذخيره كنيم. 1- لفظ «رو » به جای «رود » فقط در مازندران یا شمال ایران رایج است . وضعیت کرانههای ایران و عراق در اروند به دلیل رسوبات حاصل از جریان آب متغیر است چنانچه در سال ۴۸ منجر به تغییر حدود مرزی ایران و عراق شد.

دیدگاهتان را بنویسید