جنگ – ویکی فقه

نهایتا خلوص و پاکی موجود درون دوستی دو پسر مانند کورسوی امیدی است درون تاریکی وسیع روزهای جنگ و تباهی. این دو مهم فقط با تقویت رسانههای خودی و تلاش برای بینالمللی کردن این رسانهها، میسر است. با تحول و پیشرفت سلاح های جنگی، مهم ترین اصول و حقوق جنگ، مانند تفکیک نظامیان از غیر نظامیان، نا دیده انگاشته شده و حمله به غیر نظامیان ضرورت نظامی خوانده شده است. فرض کنید یکی از نامزدها خود را طوری مدافع حقوق جوانان معرفی کند که موجب دلسرد شدن میانسالان و سالخوردگان گردد. یک مقام بلندپایه در وزات دفاع آمریکا (پنتاگون) گفته است: حمله به اوکراین و تغییرات در بازار نفت بهانهای نیست که موجب افزایش شدید بهای نفت شود.

نتیجه اجرای راهبردهای دشمن در جنگ شناختی آن است که در حال که هنوز تحریمهای امریکا باز نگشته (و در واقع جنگ اقتصادی وارد فاز عملیاتی جدید نشده) بازار داخلی در حوزههای مختلف دچار نوسان و نابسامانی شده و یا آنکه کالاهایی با منشأ کاملاً داخلی دچار کمبود یا افزایش افسارگسیخته قیمت میشوند. یکی از مثالهای جدید این نوع جنگ را میتوان در اثرگذاری روسیه بر انتخابات امریکا در سال 2016 جستجو کرد.

روسیه با انتشار اخبار جعلی در فضای سایبر و با بهرهگیری از تکنیکهای روانی، سعی کرد مردم امریکا را به سمت رای دادن به کاندیدای مطلوب خود که گفته میشود ترامپ است، هدایت کند. مفسران احتمالات مختلفى ذکر کردهاند، بعضى مىگویند منظور از آن قرآن است، و بعضى مىگویند اسلام ، و بعضى دیگر گفتهاند منظور خاندان پیامبر و ائمه معصومین هستند. و از آن جا كه شما را بيرون ساختند مکه، آنها را بيرون كنيد!

مگر اينكه در آن جا با شما بجنگند. پس اگر (در آن جا) با شما پيكار كردند، آنها را به قتل برسانيد! و آنها را (بت پرستانى كه از هيچ گونه جنايتى ابا ندارند) هر كجا يافتيد، به قتل برسانيد! پس جنگ عادلانه، راهی برای پایان بخشیدن به رویه ای ظالمانه است. پس اگر (از روش نادرست خود) دست برداشتند، (مزاحم آنها نشويد! زيرا) تعدّى جز بر ستمكاران روا نيست». صدام تنها یک روز پس از اشغال کویت، پنجمین نامه خود را در 12 مرداد 1369 خطاب به هاشمی رفسنجانی رئیسجمهور ایران ارسال کرد.

دشمن در جنگ شناختی امیدوار است تا مردم را نسبت به آینده ناامید، نسبت به نهادهای رسمی بدبین و نسبت به سرنوشت عمومی جامعه بی تفاوت کند. و (به ياد آوريد) زمانى را كه از بنى اسرائيل پیمان گرفتيم كه جز خداوند يگانه را پرستش نكنيد؛ و به پدر و مادر و نزديكان و يتيمان و بينوايان نيكى كنيد؛ و به مردم نيك بگوييد؛ نماز را برپا داريد؛ و زکات بدهيد. سپس (با اينكه پيمان بسته بوديد) همه شما- جز عده كمى- سرپيچى كرديد؛ و (از وفاى به پيمان خود) روىگردان شديد• و هنگامى را كه از شما پيمان گرفتيم كه خون هم را نريزيد؛ و يكديگر را از سرزمين خود، بيرون نكنيد.

سپس شما اقرار كرديد؛ (و بر اين پيمان) گواه بوديد• اما اين شما هستيد كه يكديگر را مىكشيد و جمعى از خودتان را از سرزمينشان بيرون مىكنيد؛ و در اين گناه و تجاوز، به يكديگر كمك مىنماييد؛ (و اينها همه نقض پيمانى است كه با خدا بستهايد) در حالى كه اگر بعضى از آنها به صورت اسيران نزد شما آيند، فدیه مىدهيد و آنان را آزاد مىسازيد! و با آنها، در نزد مسجدالحرام (در منطقه حرم)، جنگ نكنيد!

در واقع آنچه باعث نتیجه بخشی جنگ اقتصادی میشود، اثربخشی جنگ شناختی است. مثلا ممکن است تبلیغات برای جلب رای مردم به گونهای انجام شود که بخشی از جامعه هدف ز بین برود. به علاوه، حمایت مردم از این جنگ، شگفتانگیز بود. بسیاری از کارخانجات تصفیه آب این کشورها تعطیل شدند. جنگ ، واژهای پارسی و کهن و پر کاربرد به معنای هر گونه درگیری (ذهنی و لفظی و بدنی) افراد با خود یا با دیگران، خصوصاً به معنای زد و خورد خشن میان گروهها و اقوام و ملتها و کشورها به انگیزههای مختلف است.

جنگ، واژه ای پارسی و کهن و پر کاربرد به معنای هر گونه درگیری(ذهنی و لفظی و بدنی) افراد با خود یا با دیگران، خصوصاً به معنای زد و خورد خشن میان گروهها و اقوام و ملتها و کشورها به انگیزه های مختلف؛ همین معنای تقریباً اصطلاحی است که در مقاله مفصّل حاضر مورد نظر است. جنگ های دوران بنی امیه و بنی عباس آمیخته با انگیزه های غیر دینی، مانند کشور گشایی و تحصیل غنایم بود. جنگ با یکدیگر در دین بنی اسرائیل حرام میباشد.

جنگ مسلمانان با یکدیگر حرام است. ایجاد صلح و آشتی عادلانه میان مسلمانان متخاصم، در حال جنگ لازم است. و هر گاه دو گروه از مؤمنان با هم به نزاع و جنگ پردازند، آنها را آشتى دهيد؛ و اگر يكى از آن دو بر ديگرى تجاوز كند، با گروه متجاوز پيكار كنيد تا به فرمان خدا بازگردد؛ و هر گاه بازگشت (و زمينه صلح فراهم شد)، در ميان آن دو به عدالت صلح برقرار سازيد؛ و عدالت پيشه كنيد كه خداوند عدالت پيشگان را دوست مىدارد».

و از میان آنها، دوست و یار و یاوری اختیار نکنید! جنگ شناختی (Cognitive warfare) به معنای هدف قرار دادن قوه شناخت عموم مردم و نخبگان جامعه هدف با تغییر هنجارها، ارزشها، باورها، نگرشها و رفتارها از طریق مدیریت ادراک و برداشت است. مردم خسته نشدند و نمیترسیدند، چون اگر با مردم صادق باشی با تو میمانند و جزو معدود جنگهایی بود که مردم علیه مسئولین زمان جنگ شورش نکردند. به دنبال آن، عبدالله بن زبیر مردم را بر ضد امام (ع) شوراند، که امام حسن(ع) با سخنانی پاسخش را داد. جنگ و نبرد با گروه متجاوز تا تسلیم شدن به فرمان الهی لازم است.

به دنبال خودداری طالبان از پذیرش خواست ایالات متحده آمریکا فرمان حمله به افغانستان در روز ۱۵ مهر سال ۱۳۸۰ صادر شد. ۱۵ اکتبر ۱۹۸۶:در یک حمله هوایی به فرودگاه شیراز، یک هواپیمای مسافربری در روی باند هدف بمباران قرار گرفت. بعد از خروج از افغانستان، آمریکا بلافاصله با استرالیا و انگلیس توافقنامه “آکوس” را امضا کرد که کانبرا را قادر خواهد ساخت زیردریاییهای اتمی در اختیار داشته باشد، این اشاره قوی به اهداف استراتژیک جدید آمریکاست که تمرکز اساسیاش روی راههای بازدارندگی چین است. ۴ می ۱۹۸۲:حمله جت نیروی هوایی عراق به هواپیمای بنیحیی، وزیر وقت امور خارجه الجزایر، بعد از ورود هواپیمایش به داخل مرزهای ایران.

دیدگاهتان را بنویسید