جزوه علوم پایه سوم

سرهنگ مک ماهون یکسوم حقآبه هیرمند را به ایران داد و دوسوم آن را حق افغانستان دانست. حکمیت گلد اسمیت و مک ماهون در ۱۸۹۶ برای تعیین سرنوشت دریاچه هامون و رود هیرمند مهم بود. رود هیرمند از رودهای پرآب فلات ایران، اصلیترین رود در حوضه آبریز دریاچه هامون است که از بلندیهای کوههای بابا در ۴۰ کیلومتری غرب کابل از رشته کوه هندوکش در افغانستان سرچشمه میگیرد و پس از طی مسافت ۱۱۰۰ کیلومتری وارد دریاچه هامون میشود. در برخی مواقع هم که آب قابل توجهی وارد هامون میشود از حوزه رود فراه در استان فراه در غرب افغانستان است که براثر بارشهای رگباری یا آب حاصل از ذوب برفها به هامون میرسد البته افغانستان سعی دارد جلوی این آوردها را هم بگیرد.

همزمان، یک مشاور والی بادغیس به ۸صبح گفته است که معاون وزارت دفاع، والی بادغیس و شماری از منسوبان نظامی غرب افغانستان، دقایقی پس از سقوط فرماندهی پولیس برای بازپسگیری مرکز ولسوالی بالامرغاب به مناطق جنگ زده رفته اند. باید دقت داشته باشیم که وزارت خارجه یک سازمان تخصصی در حوزه محیط زیست نیست. وزارت خارجه ایران در تامین حقآبه زیست محیطی هامون چه کرده است؟ اقلیم بیابانی ناحیه سیستان، شرایط ویژهای را برای این منطقه ایجاد کرده است و طی حداقل دو دهه اخیر، هر ساله در فصلهای بهار و تابستان طوفانهای گرد و غباری، زندگی شهروندان این منطقه را به مخاطره میاندازد.

بدیهی است بر اساس توازن اکولوژیک طبیعی، این منطقه قرنها حیات خود را حفظ کرده است و نیاکان ما توانستهاند با خشکسالی مقابله کنند. غرق شدن حدود هزار هکتار جنگل و مرتع درجۀ یک، وارد آمدن آسیب جدی به یکپارچگی منطقه، سرزندگی رودخانه و حیات وحش منطقه. در انتها لازم به بیان است اشرف غنی ، رئیس جمهوری افغانستان، دستور داد برای بررسی غرق شدن افغان ها در مرز ایران یک هیأت حقیقت یاب تشکیل شود. فرآیند انجام پژوهش بسیار پیچیده و دارای دشواری ویژهای بود؛ آسانترین بخش، دریافت معرفینامه از گروه تاریخ و تنظیم بسته پرسشی بود اما دشواری کار، شناسایی بیماران، اعتمادسازی، تعیین زمان، مکان و چگونگی بیان پرسشهای مصاحبهها پس از حضور در منطقه بود که به روشها و ظرافتهای خاصی نیاز داشت.

در همین حال، گروه طالبان شام دیروز حملات تازهای را بر مرکز ولسوالی آبکمری بادغیس در ۲۵ کیلومتری شهر قلعهنو مرکز این ولایت آغاز کردند. در سال ۱۳۳۱ دو طرف با وساطت امریکا کمیسیون جدیدی را برای این منظور تأسیس کردند که به «کمیسیون دلتای رود هیرمند» معروف شد. موافقتنامه ۱۳۱۷ اولین و آخرین مواففتنامه با افغانستان در خصوص هیرمند در تراز استانداردهای جهانی بود و با معیارهای شناختهشده جهان متمدن، مربوط به رودهای بینالمللی همخوانی داشت اما دلیل عمده ناکامی آن، مسائل سیاسی ازجمله «فقدان حسن نیت» در طرف افغان بود.

برای بک واش و خارج کردن مواد زائد از بستر رزین، اهرم شماره ۱ را به مدت ۱۰ تا ۲۰ دقیقه به طرف شماره بچرخانید. هرچه خشک سالي هواشناسي شديدتر باشد و تداوم بيشتري داشته باشد، مدت زمان لازم براي بهبود خشک سالي جريان رودخانه بيشتر مي شود. در نتیجه، اکثر ذخایر آب زیرزمینی ما پنهان هستند و مقادیر برداشت آب زیرزمینی از میزان تجدید آن فراتر رفته و در زمان کوتاهی تخریب می شوند. شاید درد اصلی سیستان – که همگی بر روی آن توافق دارند – خشک شدگی تالاب بزرگ هامون است که بخشی از این مصیبت ناشی از کم آبیها و خشکسالی دو دهه اخیر است و بخشی دیگر هم مربوط به بیتوجهی و «حرف گوشنکردن» همسایه شرقی ما (کشور افغانستان) است.

تلاشگرانی نظیر «شرکت گوشت گاوهای علفخوار اروگوئه» و «شرکت محصولات طبیعی اروگوئه» در نظر دارند تا اروگوئه را به تولیدکننده عمدهای از گوشت، شراب و سایر فراوردههای خوراکی تبدیل کنند. همچنین میتوانید کمی طعمه را به سمت چپ و راست حرکت دهید. منشا محرک این طوفانها، بادهای شمالی است که از ترکمنستان، ازبکستان و افغانستان شروع و با جهت حرکت به سمت جنوب فعال میشوند. جهت سفر زمینی به پاکستان لازم است از تهران به سمت شهرهای جنوب شرقی ایران حرکت کنید. در سال ۱۹۱۷ یک قرارداد جدید بین ایران و افغانستان منعقد شد اما همچنان این مشکلات ادامه داشت تا اینکه به دلیل طولانی شدن مذاکرات و در جهت اجتناب از گسترش اختلاف و به منظور اینکه موضوع تقسیم آب هیرمند سروسامانی یابد در سال ۱۳۱۵ پروتکل موقتی بین طرفین منعقد شد که به موجب آن آب در سد کمال خان به صورت مساوی (۵۰ درصد سهم افغانستان و ۵۰ درصد سهم ایران) تقسیم شود.

لذا با به کار گیری نرم افزارهایی که جهت مدل سازی المان محدود ارائه شده اند می توان بررسی کرد اعمال فرض غیریکنواخت بودن پی نسبت به حالت یکنواخت تا چه میزان در پاسخ لرزه ای سدهای بتنی وزنی تاثیرگذار است. قلب دو خانه ای است و زیر گلو در حفره دلپوش که در قسمت جلوی شکم قرار دارد. در شرایط حاضر هم افغانها و سازمان ملل و یونپ (برنامه محیط زیست ملل متحد) به این واقعیت واقف هستند که نمیتوان ضمن تامین نیازهای مردم افغانستان در حوزه سد کجکی، بقیه آب را به هامون رساند بلکه با توجه به کمبارشیها طی سالهای اخیر، تنها راهکار این است که تالاب هامون در اولویت قرار گیرد.

مقاله حاضر که زير نام ” ديپلوماسي آب و تاثير آن بر مناسبات افغانستان با همسايگان ” نوشته شده است. متاسفانه با جدایی افغانستان و تعیین مرزها توسط امپراطوری انگلیس این جدایی بین منابع و مصارف، به چالش مهمی در منطقه تبدیل شد بنابراین به دلیل وجود این چالشها، کمبود آب در سیستان جدی است. به هر حال سیستان و بلوچستان به ویژه شمال استان با وجود منابع آب در خارج از مرزها یک منطقه بیابانی است. به گزارش خانه آب ایران به نقل از ایسنا، سیستان و بلوچستان به عنوان دومین استان بزرگ ایران در جنوب شرقی کشور واقع است و بیش از ۱۱ درصد مساحت ایران را در برمیگیرد.

آب هایی که از ایران به سمت ارس در حرکتند از نظر حجم تنها 30 درصد آبریزهای ارس در طول مسیر حرکتش بر مرز ایران هستند و 70 درصد دیگر از ساحل شمالی به ارس اضافه می شود. پایگاه اینترنتی زهک آنلاین اضافه کرد: ˈلازم به ذکر است عمق فاجعه و کثرت تعداد بچه ماهی های تلف شده به حدی است که در قالب تصویر قابل نمایش نیست. میتوانید با در اختیار داشتن لوازم ابتدایی و نهچندان پیشرفته دستبهکار شوید و در حاشیه آبشار آب ملخ ماهی بگیرید. البته شما در نزدیک تالابهای ایجادشده در استان گلستان بهتر و راحتتر میتوانید ماهی گیری کنید.

ˈخسرو افسریˈ مدیر کل حفاظت محیط زیست سیستان و بلوچستان با تایید قطع شدن آب رودخانه هیرمند و بروز خسارات احتمالی به آبزیان، از شرکت آب منطقه ای استان خواست با رها سازی آب این مشکل را مرتفع کند. مدیرعامل شرکت آب منطقه ای سیستان و بلوچستان نیز به خبرنگار ایرنا گفت: با کاهش سیلاب هایی ورودی از افغانستان به تدریج شاهد کاهش آب جاری در رودخانه هیرمند هستیم. آلفی سول یکی از انواع خاک است در واقع اگر خاکی دارای افق آرجیلیک باشد را خاک آلفی سول می نامند وبه معنی خاکهای پادزول قهوه ای خاکستری، چرنوزم فرسوده و پلانوسولهای وابسته و half bog است و منشا و ریشه لغتی ندارد.

وی تاج الدین را به بافت، شمس الدین را به خبر و کرمان، شجاعالدین را به احمدی و فارغان و عمادالدین را به رودان(رودخانه و جغین) فرستاد. وی با اشاره به تخصصی بودن این حوزه به جامجم گفت: صدابرداری کار بسیار تخصصی است و صدابرداری سر صحنه با صدابرداری دوبله کاملا فرق میکند. وی ادامه داد: در روستای چشمه قاسم کو هرنگ تنها یک مدرسه ابتدایی وجود دارد، این مدرسه کانکسی دارای پنج دانشآموز دختر است، باتوجه به شرایط سخت تردد و نبود مدرسه راهنمایی و دبیرستان در نزدیکی این روستا امکان ادامه تحصیل در مقاطع بالاتر از اکثر دانشآموزان سلب میشود، زیرا والدین تمایلی برای فرستادن کودک خود به مدرسه شبانهروزی ندارند.

دیدگاهتان را بنویسید