تمرینات عربی نهم با جواب – پرشین جم

سپس دستگاه گوارش ماهیان موردمطالعه شکافته شد و کل مواد غذایی خورده شده زیر لوپ دوچشمی در حد راسته و یا خانواده شناسایی و شمارش شدند. در مجموع 12 گونه ماهی شناسایی شد که متعلق به 7 خانواده کپور ماهیان (Cyprinidae)، گاوماهیان (Gobiidae)، سگ ماهیان (Balitoridae)، سرماری ماهیان (Channidae)، کپور ماهیان دنداندار (Cyprinodontidae)، گامبوزیا ماهیان (Poeciliidae) و کفال ماهیان (Mugilidae) میباشند. از مجموع گونههای شناسایی شده 72 درصد متعلق به خانواه کپور ماهیان ، 12 درصد متعلق به گاو ماهیان، 9 درصد متعلق به خانواده سرماری ماهیان، 7 درصد متعلق به خانواده سگ ماهیان و درصدی ناچیزی (یک صدم درصد) متعلق به کپور ماهیان دنداندار بودند.

از 12 گونه شناسایی شده، گونههای Gambusia holbrooki، Liza abu و Cyprinus carpio غیربومی میباشند. این بررسی با هدف شناسایی گونه های ماهیان رودخانه سرباز در استان سیستان و بلوچستان از مرداد ماه 1388 تا مرداد ماه 1389 بطور فصلی در 10ایستگاه انجام پذیرفت. به گزارش سلام نو به نقل از تریپ یار، منطقه حفاظت شده کولگ منطقه ای بکر و نمونه در زمینه حفظ و تکثیر گونه های نایاب گیاهی و حیوانات وحشی است. وجود مواد آلی در آب یکی از مهم ترین نگرانی ها در صنعت آب، طرفداران محیط زیست و دیدگاه عموم مردم از لحاظ تاثیر بر سلامتی انسان و حیوان، شامل حیوانات خانگی و وحشی، پرندگان و ماهی ها است.

این منطقه زیبا دارای روستاهای متعددی است که یکی از زیباترین روستاهای زیبای کیارس واقع در 10کیلومتری شمال غربی بازفت و در 1کیلومتری قله هفت تنان در دامنه زردکوه بختیاری است که به علت عدم دسترسی آسان و نبود جاده آسفالته و بن بست بودن روستا بکر و دست نخورده باقی مانده است البته عدم دسترسی آسان و نبود جاده آسفالته باعث شده تا این روستای بسیار زیبا که گویی تکه ای از بهشت زیبای خداوند است از دید عموم و مردم و گردشگران و هنرمندان پنهان بماند. در فرهنگهای پارسی ذیل «آذر همایون»آمده: «نام ساحره ای از نسل سام که خدمت آتشکدهء اصفهان میکرد و ذوالقرنین او را به بلیناس حکیم داد و بدین سبب بلیناس را جادوگر میگفتند(74).

نتايج حاصله نشان داد که کيفيت آب رودخانه قره سو، در ماه دي در طبقه کيفي متوسط و در ماه ارديبهشت در طبقه کيفي خوب قرار مي گيرد. طبقات کیفی با روش های بوئر تعیین و نتایج نشان دادند که ایستگاه 1 در طبقه آبی I و دارای کیفیت خیلی خوب و سایر ایستگاه ها به طور متوسط درطبقه آبی II و در کیفیت خوب قرار داشته اند. و با کیفیت خیلی خوب تعیین گردید. بیش ترین تعداد (277 عدد با زی توده 2/8 گرم در مترمربع)در شهریور ماه و کم ترین مقدار آن ها (66 عدد با زی توده 0/59 گرم در مترمربع) در آذر ماه تعیین گردید که نشان از تغییرات زمانی کفزیان در این رودخانه بوده است.هم چنین بین میانگین های تعداد در مترمربع در ماه ها و ایستگاه های مختلف، براساس آزمون (F (p≤0/01 تفاوت معنی دار دیده شده است.

بنابر نتایج حاصله، اهرچای یکی از زیستگاه های طبیعی سالم و کم تر در معرض ورود آلاینده و با تغییرات زمانی و مکانی کفزیان و دارای تولید طبیعی نسبتاً پایین ارزیابی گردید. به منظور آگاهی از شرایط اکولوژیکی، کیفیت آب و تعیین توان تولید رودخانه اهرچای به مدت یک سال (از مهر ماه 1391 تا شهریور 1392) در 12 ایستگاه به طور ماهانه از جوامع کفزیان نمونه برداری انجام شد.

Z و توان تولید جوامع کفزیان نیز 170 کیلوگرم در هرهکتار از بستر تعیین شده است. متوسط تعداد سالانه 159/83 عدد و زی توده 1/49 گرم در مترمربع تعیین گردید. سرانجام در سال 1351 معاهده نحوه استفاده از آب رودخانه مرزی هیرمند بین دو کشور امضا و مبادله گردید که در حال حاضر نیز مورد استناد و پذیرش هر دو کشور قرار دارد. بررسی مقدار هر دو شاخص نشان میدهد که وضعیت رودخانه بهسمت پاییندست بهدلیل ورود فاضلابهای صنعتی بهویژه واحدهای کشت و صنعت، کارخانههای نیشکر و نیروگاههای حرارتی حاشیه رودخانه افت میکند.

قدم زدن در پارکی که در حاشیه رودخانه قرار دارد، حسی عالی به انسان منتقل میکند. حمام اسپوتا که با استفاده از نمک دریایی اسپوتا که دارای خاصیت لایه برداری می باشد جهت شفافیت و رفع زبری و خشکی پوست مفید می باشد، سونای ماسه که در تمای سال برای التیام بخشیدن به دردهای عضلانی و مفصلی مورد استفاده خواهد بود، به همراه سالن بدنسازی پیشرفته، سالن ماساژ (ریلکسی، ورزشی، صورت) سالن یوگا با اساتید مجرب، کلاسهای ایروبیک و آب درمانی، اتاق نگهداری موقت کودکان و فست فود و کافی شاپ بخشی دیگر از امکانات این مجموعه می باشد.

توجه داشته باشید کلیه لایه ها به صورت دقیق ژئورفرنس شده است و نیازی به تصحیحات و ویرایش لایه ها به منظور مختصات دار کردن نمی باشد و بدین ترتیب محقق به راحتی می تواند تحلیل های فضایی را بدون خطا انجام دهد. پژوهش حاضر، شرایط کیفی آب، اجتماعات کفزیان بزرگ و ساختار جمعیتی آن ها را در بخشی از رودخانه شهرستانک مورد بررسی قرار داده و با توجه به اهمیت این رودخانه به دلیل تغذیه رودخانه کرج، به عنوان یکی از مهم ترین منابع آب شرب شهر تهران، به طبقهبندی و ارزیابی ایستگاه های مورد بررسی پرداخته است.

به همین خاطر مجبور شد تا ایزابل را نیز همراه خود ببرد اما او را در یکی از نزدیکترین شهرهای جنگلی به نام کویتو گذاشت تا خودش به تنهایی به جنگل برود. ولی او تحصیل را ترک نکرد، بلکه به کمک مادرش درس خواند. از نظر او جادو بر مبنای اصل همانندی و تداعی معانی عمل میکند و چون چیزهایی که مانند هم هستند، ارتباط علّی و معلولی با یکدیگر دارند، بنابراین جادو بیشتر شبیه علم است. اما هشت درصد از رودخانههای اروپا و ۱۵ درصد از رودخانههای آمریکای شمالی نیز دارای آلودگی بیشتر از حد مجاز بوده اند. شکل هندسی دانه بهترین و باربر ترین شکل دانه ازنظر هندسی برای مصرف در بتن شکل نزدیک کره است و هر قدر شکل دانه به صفحه نزدیکتر باشد و یا دراز باشد نامطلوب تر بوده و قطعه ریخته شده با آن از مقاومت کمتری برخوردار است به همین دلیل مجموع دانه های دراز و پهن مورد مصرف در بتن نباید از 15 درصد مجموع شن و ماسه بیشتر باشد.

بدون شک، دستیابی به پیشرفت و پایداری در منطقه تنها با اصلاح مقیاسها و رویکردهای سیاستگذاری در سطح سیستان بزرگ و تأکید بر حق حیات و محیطزیست ساکنان و ذیمدخلان واقعی هر دو بخش سیستان در دو کشور میسر خواهد بود. نتايج نشان دهنده خود پالايي کم پارامترها و عدم کارايي مناسب مدل Qual2kw بدون در نظر گرفتن منابع غيرنقطه اي در رودخانه قره سو بود. براساس مشاهدات و نتایج حاصل در مجموع افراد راسته افمرپترا بیش ترین فراوانی و افراد راسته های دیپترا و پلکوپترا کم ترین فراوانی را در بین راسته های مختلف در رودخانه داشتند. هم چنین از راسته دیپترا بیش ترین فراوانی در طول سال مربوط به خانواده Chironomidae و کم ترین فراوانی مربوط به خانواده Tipulidae بود.

دیدگاهتان را بنویسید