تعبیر خواب رودخانه

اگر حمل بر خود ستائی نشود با اطمینان میگویم که مطالبی که تقدیم میشود نه فقط در کشور سابقه ی ارائه ندارد بلکه شاید حتی برای اولین بار با این جزئیات در سطح بین المللی عرضه میگردد و چنانچه مورد استفاده قرار گرفت باید از جناب احمد زاده تشکر کرد که این وبلاگ مفید را دائر نموده اند. مهمترین رودخانه های این گروه عبارتند از موند و کل و میناب که با وجود پهنه شایان توجه حوضه از بارندگی ناچیزی برخوردارند و آبدهی قابل توجهی ندارند. یکی دیگر از دلائلی که باعث تاب برداشتن بیشتر نخ میشود ولی شاید کسی به آن توجه نکرده عملکرد لگام چرخ است ، شاید تعجب کنید که لگام به تاب خوردن نخ چه ارتباطی دارد؟

در میان بناهای تاریخی جلفا تنها بنایی که پایبندی شدیدی به اصول و هنجارهای معماری ایرانی دارد حمام تاریخی جلفا میباشد.در مورد تاریخ دقیق ساخت و معماری این بنای ارزشمند سندی در دست نیست ولی با توجه به شیوه های معماری بنا میتوان آن را به دوره قاجاری نسبت داد، برخی از محققان این حمام را همانند حمام قره ضیاالدین و حمام کردشت از مستحدثات عباس میرزا نایب السلطنه فتحعلی شاه قاجار میدانند ولی سندی شاهد بر این مدعا وجود ندارد.

به خصوص زمانی که پولک درست در راستای نخ قرار میگیرد و شما در جهت مخالف جریان آب آنرا جمع میکنید که در این حالت حداکثر سرعت گردش را دارد ، درهمین هنگام هرزه گرد شما تحت کشش قرار میگیرد و کارآئیش کاهش پیدا میکند، یعنی اینکه مقاومتش در برابر چرخش افزایش پیدا کرده و در نتیجه یا از گردش می ایستد و یا سخت گردش میشود ، اینجاست که نخ بیش از پیش شروع به گردش حول محور خود میکند و تاب برمیدارد.

باید این نکته را در نظر بگیریم که در واقع نخ ، قلاب و طعمه سه جزء اصلی ماهیگیری هستد و بقیه موارد فرعیات آن می باشند. در مقاله قبلی اشاره کردیم و توضیح دادیم که یکی از عیوب یا بهتر بگوئیم نقاط ضعف روش ماهیگیری با لانسه ( پولک ) و استفاده از چرخ های مخصوص آن پیچ و تاب خوردن نخ وبیرون ریختن نخ از قرقره است .( امیدوارم بزودی با کمک شما دوستان بتوانیم واژه های مناسبی بجای کلمات و اصطلاحات خارجی رایج در امر ماهیگیری پیداکنیم ، مثلاً اگرپولک را بجای لانسه انتخاب کنیم ، که من آنرا بجای لانسه بکار گرفته ام، میتوانیم بجای چرخ اسپینینگ بگوئیم : چرخ پولک گردانی.

در اثر ماهیگیری و تکرار عمل پولک گردانی به کررات ( با اجازه شما میخواهم از این پس به جای گذاشتن تشدید روی حروف آن ها را همانطور که میخوانیم بنویسم ویا اصلاً تشدید نگذارم برای همین بجای نوشتن کرّات نوشته ام کررات واین موضوع ربطی به آن فرهنگ لغات واصطلاحات ماهیگیری ندارد. بنظرمن دلیلش این است که هیچ روش ماهیگیری دیگری نیست که مانند روش پولک گردانی یا ماهیگیری با لانسه به این حد حواس مختلف و ذهن شمارا درگیر ومعطوف به خود نماید . در سال های اخیر سازندگان معتبر چرخ های ماهیگیری ابتکاراتی در این مورد به عمل آورده اند و با تعبیه شکافی با مقطع خاص در روی رولر یا غلطک (گردونه ) نخ جمع کن توانسته اند تا حدودی از تجمع تاب ناحیه ای و موضعی نخ جلوگیری و امکان خنثی سازی تاب های مخالف هم را بیشتر کرده و بدین ترتیب توانسته اند کمی از مشکل بکاهند .

در سال های اخیر هرزه گرد های بلبرینگی به بازار آمده که بهتر عمل میکنند هرچند که هنوز هم کمی گران هستند . فروکش کردن آب چهل چشمه (هفت چشمه) تقریبا همزمان میشد با پرشدن سد کرج و سرریز شدن آب از دیواره سد وزلال شدن مجدد آب ودر این موقع بود که ماهیگیری با پولک واقعاً لذت بخش میشد یعنی اوائل تیرماه . ماهیان صید شده با این روش بیش از روش های دیگر جنب وجوش وتحرک وپرش دارند و بنابراین ماهیگیری شما هیجان انگیز تر است. تصدیق میفرمائید که بخش قابل توجهی از موضوح بحث ما که آنرا مدیریت نخ نامیدیم باید به روش های جلوگیری از پیچ و تاب خوردن نخ ودر هم پیچیدن نخ معطوف شود و بنابراین ما فعلاً روی آن تمرکز خواهیم کرد.

شما از لحظه شروع گردش پولک در آب تا زمانیکه آنرا جمع و از آب بیرون نیاورده اید، همواره نیروئی را بر دستانتان احساس میکنید و ماهی هم باید با تمام سرعت وانرژی خود به پولک شما حمله کند تا آنرا که در حال حرکت در آب است بگیرد، بهمین دلیل شما ضربه قابل توجهی را احساس میکنید ، حتی میتوانید بلافاصله با هوش وتجربه خود تحلیل کنید که ماهی شما تقریباً چه اندازه ای است. نخ ماهیگیری چند وظیفه مهم برعهده دارد که حتماً شما دوستان آنهارا بهتر از من میدانید ولی شاید قبلاً این وظایف را روی کاغذ نیاورده وتدوین نکرده باشید.

نخ ماهیگیری شما اولاً وظیفه حمل طعمه و قلاب را به نقطه مورد نظر دارد وسپس وظیفه نگهداری و بعد حرکت دادن طعمه را در آب برعهده دارد وآنگاه باید به سلامت و به شایستگی در طول جدال شما با ماهی دوام آورده و در نهایت بتواند برایتان ماهی را به ساحل آورد. اتفاقا هر جائی که ماهی پرش میکرد ، من آنجا را پولک می گرداندم وشاید همان ماهی را که جنب و جوش زیادی داشت میگرفتم .

حسن دیگر این روش این است که وقتی با پولک تک شاخه بدون خار ماهیگیری کنید، رها سازی ماهی براحتی امکان پذیر است ، چون هیچگاه قلاب شما به گلو و مری ماهی فرو نمیرود و با کمترین آسیب قلاب را میتوانید جدا کرده و ماهی را رها سازید . لطفاً آنچه را برشمردیم مورد به مورد با روش های دیگر ماهیگیری مقایسه نمائید تا شما نیز تصدیق فرمائید که ماهیگیری با لانسه ( پولک ) لذت بخش تر است . خوب میدانیم که مقاومت نخ نازک ماهیگیری در طولی که از قرقره باز شده در برابر پیچش خیلی کم است .

بعضی ماهیگیران و حتی سازندگان چرخ های ماهیگیری ، اعتقاد دارند اگر نخ پیچیده شده کمی ویا در حد همان یک تاب در هر حلقه پیچش داشته باشد اشکالی ندارد و وقتی نخ باز شد تابش خنثی میشود ، که البته این فکر به صورت تئوریک درست است ولی در عمل صد در صد درست از آب در نمی آ ید . سلام و درود بر شما دوستداران میهن که یادگار نیاکان پاک است ونعمت بزرگ و بی نظیر خداوند که آنرا بما ارزانی داشت و بر ما مقرر فرمود تا در حفظ مرزها ، استقلال و میراث طبیعی اش بکوشیم.

حالا شما میتوانید انتخاب کنید که آیا مایلید موقع ریختن وانباشتن نخ برروی قرقره ، نخ تاب بر ندارد یا اینکه وقتی باز شد بدون تاب باشد. شما از لحظه ای که مشغول جمع کردن نخ و حرکت دادن پولک در آب میشوید با حس لامسه و حتی حس بینائی خود از لحظه لحظه ماجراهائی که بر لانسه ( پولک ) شما میگذرد آگاه میگردید . ” مردم کره ی شمالی آن قدر وقتشان را صرف جلسات توجیهی می کنند که عملاً زمانی برای انجام دادن کار خود باقی نمیماند.

دیدگاهتان را بنویسید