بعضی هستند Phyllanthus Fluitans ، چوب آب

مسیر دسترسی به روستا و آبشار سنگان از طریق جاده کن در شمال غرب تهران میباشد. رودخانه بشار شاید در تعریف مانند یکی از بیشمار رودخانه های این کشور باشد اما این رودخانه ویژگی هایی دارد که آن را منحصر بفرد می کند.بشار شاهرگ حیاتی است که یاسوج و صدها روستا و آبادی بزرگ و کوچک در کنار آن شکل گرفته است.این رودخانه از تنگ سرخ و تنگ تیزاب در مرز استان فارس شروع شده و پس از گذر از یاسوج و دروهان با پیوستن به رود خرسان به کارون می ریزد.از آنجایی که هسته اصلی و شاکله شهر یاسوج در دو سوی این رودخانه ایجاد شده پس بستر و حریم آن کاملا مشخص و معین است .

این آبشار همچون سایر آبشارهای فصلی استان تهران مانند آبشار فصلی پیچ آدران در کیلومتر ۱۵ جادّه کرج – چالوس، آبشار سنگان در مسیر امامزاده داوود و آبشار منظریه در ناحیه شمیرانات از ذوب برفها در بهار و تابستان پدید میآید. در اطراف تهران، در تابستان داغ ۹۵، چه جایی بهتر از لذت بردن از طبیعت آن هم در کنار آبشارهای زیبا که طراوت و خنکی آن را با هیج چیز دیگر نمی توان مقایسه کرد.

آبشارهای اطراف تهران بسیاراست و اگر تا کنون فرصت نکردید از این آبشار ها دیدن کنید . سپس نمونه­ها با استفاده از مقالات کلیدی مانند شولز و همکاران در سال 2011 (34) برای کرمهای نواری، کافارا و همکاران در سال 2011 (15)، لاک و همکاران در سال 2015 (25) و استویانوف و همکاران در سال 2017 (36) برای دیژن ها، توکل و همکاران 2015 (37) برای کرمهای خاربرسر و جلالی و برزگر 1382 (3) و بزرگ نیا و همکاران 2012 (13) برای مونوژن ها و کلیدهای شناسایی مانند گیبسون و همکاران در سال 2002 (19) و مکاتبه با متخصصین هر تاکسون شناسایی شدند.

رئیس کل دادگستری استان تهران در ادامه گفت: قانونگذار در حوزه اراضی زراعی و باغات نیز قوانین و مقرراتی را پیشبینی کرده و جهاد کشاورزی بهعنوان دستگاه متولی معرفی شده و هر گونه تغییر کاربری به بررسی کارشناسی کمیسیون ویژهای موکول شده که مسئولیت آن بر عهده این سازمان است. انتظار و توقع مردم از دستگاه قضائی رسیدگی «بهموقع» و «عادلانه» است و طولانی شدن فرایند رسیدگی خسارت و ضرر بههمراه دارد و این وظیفه قضات و کارکنان اداری است که از این خسارت و ضرر جلوگیری کنند.

القاصی لزوم «جدیت» و «قاطعیت» در مقابل تغییر کاربریهای غیرمجاز و تصرفات اراضی ملی و منابع طبیعی را لازمه کار قضات در حوزه قضائی لواسانات و حوزههای قضائی پیرامونی دانست و گفت: از همکاران قضائی انتظار میرود تا راسا در این زمینه ورود کنند و ضمن پیگیری از دستگاههای متولی، مستمرا بر روند فعالیتهای سودجویان نظارت داشته باشند تا زمینه برای دستاندازی به حقوق بیتالمال فراهم نشود و در صورت لزوم، زمینه برای برخورد لازم با متخلفان مهیا شود.

وی با تاکید بر پرهیز از عادیانگاری به جهت تکرار تخلفات در حوزه حقوق بیتالمال و تغییر غیرمجاز کاربری اراضی عنوان کرد: از ابتدای سال تاکنون در لواسانات ۲۲۶ تغییر کاربری، منتهی به موقوفی تعقیب و مشمول مرور زمان شدهاست، به عبارت دیگر چشمان دستگاههای متولی در لواسانات بر ۲۲۶ مورد تغییر کاربری بسته بوده و پس از گذشت مهلت قانونی منتهی به موقوفی تعقیب شده و اکنون نیز اقدام به طرح دعوای حقوقی نکردهاند. م. سرشک، هرجا که سخن از مبارزه و حقیقتجویی به میان آورده در کنار آن، به مدح و ستایشِ آزادیخواهی نیز پرداختهاست و تأثیر ظلمت بر همة اقشار مردم و همه نوع جنس طبیعت حتی شاخه درختان که دیگر زنده نیستند و خشکیدهاند و مردند را، بیان میکند.

دریاچه صمد آباد یکی دیگر از عجائب منطقه اشکورات گیلان است که در روستایی صمدآباد قرار دارد. این آبشار هم از تهران خیلی دور نیست و با رانندگی ۴۵ دقیقه ای می توان به آن رسید. یکی از جاهای خیلی زیبا در اطراف تهران که خیلی هم دور نیست، آبشار سنگان است که هم در فصل تابستان و هم زمستان، زیبایی خاص خود را دارد. از آن جایی که تمساح ها بسیار قدرتمند، قوی و سنگین وزن هستند، خیلی از مردم تصور می کنند که این دسته از حیوانات دشمن ندارند. القاصی تاکید کرد: تخریب بسیاری از بناها و ویلاهای مجلل، حاصل عدم اقدام بهموقع دستگاههای متولی و نهادهای مسئول در قبال صیانت از حقوق بیتالمال و حفظ کاربری اراضی زراعی و باغات است و امروز باید با صرف هزینه نسبت به تخریب این بناها اقدام و رفع تصرف شود.

رئیس کل دادگستری استان تهران تصریح کرد: عدم انجام وظایف قانونی از سوی دستگاههای متولی اراضی در مهلت قانونی سه سال در کنار ارائه خدمت از سوی دستگاههای خدماترسان سبب شکلگیری ویلاها و بناهای مجللی بهطور غیرمجاز شده که دستگاه قضائی بهلحاظ معذوریت قانونی ناشی از عدم اقدام بهموقع از سوی دستگاههای متولی در مهلت قانونی یاد شده چارهای جز موقوفی تعقیب ندارد. متاسفانه در سالهای اخیر عدم توجه به حریم این رودخانه و محیط زیست اطراف آن، آسیبهای جدی به بستر رودخانه فرحزاد و باغهای این منطقه وارد کرده است.

رئیس کل دادگستری استان تهران با تاکید بر اینکه صیانت و حفاظت از اراضی ملی و منابع طبیعی در دستور کار شورای حفاظت از اراضی ملی و منابع طبیعی قرار دارد، گفت: این موضوع جز برنامههای اولویتدار دادگستری استان تهران در سال آینده خواهد بود و دستگاه قضائی با توجه به وظایفی که در این حوزه دارد، حتماً ورود خواهد داشت و از تمامی دستگاههای مسئول و شورای صیانت از حقوق بیتالمال نیز خواسته میشود که به وظایف خود در این حوزه عمل کنند تا دست متعدیان و سواستفادهکنندگان از اراضی ملی و منابع طبیعی کوتاه شود و حقوق تضییع شده مردم به آنها بازگردد.

القاصی تصریح کرد: تاکید میشود که دستگاههای متولی اعم از منابع طبیعی و جهاد کشاورزی در زمان مقرر و بلافاصله بهمحض وقوع تغییر کاربری یا دستاندازی به اراضی ملی و منابع طبیعی، راسا ورود کنند و ضمن جلوگیری از تغییر کاربری و تصرف غیرمجاز اراضی، فرد متخلف به دستگاه قضائی معرفی شود. الهه ننخرساگ در این باغ هشت نوع گیاه رویاند که در این کار، سه نسل از خدایان نقش داشتند. یا ممکن است قهرمان، اولین بار، همینجا نیروی مهربانی را -که در عبور از گذارهای فرا بشری حامی اوست- ملاقات کند.»( کمپل،1389: 105) سیاوش نیز در این مرحله، آزمونهایی را پشت سر میگذارد و پیران نیز در نقش امدادرسان همراه اوست.

در این میان شاید هیچ چیز تلختر از مرگ رودخانه بشار نیست. برخی متولیان امر هم با این عنوان که معیشت مردم به دلیل کرونا دچار مشکل شده چشم روی همه چیز بستند. تخلیه پساب های کارخانه های صنعتی، فاضلاب های خانگی، زباله های شهری و روستایی، سموم شیمیایی کشاورزی، نیترات ها و فسفات ها، انواع حشره کش ها و زباله های کشتارگاه ها باعث شده تا اکوسیستم طبیعی سفیدرود که یکی از مهمترین حوزه های آبخیز ایران به شمار می رود دچار تغییرات زیادی شده که علاوه بر خطر نابودی کامل رودخانه و گونه های متنوع آبزیان موجود در آن، اقتصاد و معیشت هزاران انسان را که در حاشیه رودخانه زندگی می کنند را نیز به خطر بیاندازد.

نتایج نشان داد که در بافر 3/451682 هکتاری اطراف رودخانه، 9/40% این مساحت را کشاورزی و 1/8% را توسعة شهری تشکیل داده است و غلظت آلاینده­ها با مساحت کشاورزی اطراف هر ایستگاه و فاصله تا صنایع اطراف رودخانه مثل تصفیه خانه جنوب اصفهان رابطه معنی­دار دارد. در دورۀ صفویه اقلیتهای غیرمسلمان زیادی در ایران حضور داشتند که هر کدام فرهنگهای متفاوتی داشتند. علاوه بر مواد ذکر شده در بالا ، باید میکروارگانیسمها را که باران در حین نزول خود به زمین با خود همراه میآورد اشاره کنیم. برای بازدید از این آبشار باید اندکی پیاده روی نمود و افراد با توانایی بدنی کم و حتی کودکان هم قادر به رفتن به آنجا میباشند.

رئیس کل دادگستری استان تهران اظهار کرد: بهرهبرداری از منافع انفال و مصادیق آن اعم از اراضی ملی، منابع طبیعی، رودخانهها و انهار متعلق به یک فرد، گروه و جمعیت خاص نیست؛ بلکه مربوط به عموم مردم است و بهعنوان میراث بشریت نه تنها تعلق به نسل فعلی ندارد بلکه مربوط به تمامی نسلها و عصرها در آینده است و بهعنوان امانتی محسوب میشود که امروز در این حوزه و گستره سرزمینی وظیفه صیانت و نگهداری از آن بر عهده همه افراد است.

القاصی با بیان اینکه بهرهگیری از هوش مصنوعی برای رصد و پایش اراضی با هدف پیشگیری از وقوع جرم از جمله برنامههای اولویت داری است که در دستور کار شورای حفاظت از اراضی ملی و منابع طبیعی استان تهران است، اظهار کرد: اجرای کامل طرح حدنگار نسبت به اراضی ملی، منابع طبیعی و اراضی زراعی مورد تاکید است که البته نسبت به اراضی ملی و منابع طبیعی پیشرفتهای بسیار خوبی صورت گرفته و بر اساس گزارش ریاست سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در خصوص بیش از ۹۰ درصد از این اراضی طرح حدنگار اجرا شدهاست.

رئیس کل دادگستری استان تهران با تاکید بر اینکه دستگاههای مذکور موظفند ابتدائا «بهموقع»، «بدون طرح دعوای حقوقی و کیفری» و «راسا» به وظایف خود در قبال منابع ملی و بیتالمال با اتخاذ تدابیر «پیشگیرانه» عمل کنند، اظهار کرد: دستگاههای مذکور همچنین موظفند که در صورت تصرف اراضی ملی، منابع طبیعی، حریم و بستر رودخانهها و یا تغییر غیرمجاز کاربری اراضی زراعی و باغات اعلام شکایت کنند تا به جنبه حقوقی و کیفری موضوع نیز رسیدگی شود. وی تصریح کرد: متأسفانه در اقصی نقاط کشور و بهخصوص در مناطقی که اراضی از ارزش اقتصادی زیادی برخوردار است، مشاهده میشود که اشخاص فرصتطلب و ذینفوذ با ایجاد ارتباط ناسالم و بدون مجوزات قانونی به اراضی ملی، منابع طبیعی و انفال دستاندازی میکنند و حقوق عمومی را مورد تضییع و دستبرد قرار میدهند.

دیدگاهتان را بنویسید