آداب و شعائر مربوط به مرگ در دین هندویی

در سالهای گذشته، دولتمردان ایران با توجیه جلوگیری از قاچاق سوخت در امتداد مرز مشترک دو کشور، اقدام به ایجاد یک خاکریز بزرگ در داخل تالاب هامون سابوری کردهاند. امتداد این رودخانه در ترکمنستان “زهین” نام دارد. پاکستان در امتداد دریای کابل قرار دارد. دریای کابل و شاخههای آن رود سند را نیز تقویت میکند، ۲۰ تا ۲۸ میلیون هکتار فوت آب از دریای کابل و شاخههای آن در اتک به رود سند سرازیر میشود. رئیس حوضه آبریز زایندهرود گفت: سند جدید تخصیص آب این رودخانه در حال تدوین است. همچنین، اگر تا به حال به استان چهارمحال و بختیاری سفر نکردهاید، دیدن طبیعت زیبای این خطه از کشورمان، بالاخص شهرستان تاریخی و زیبای سامان را از دست ندهید.

بدنه : گذررودخانه مانند گذر لحظات زندگی هرچه را که در راه خود باشد باخودباشد باخود می برد و تنها نشانه هایی از خود به جا می گذارد.گذر رودخانه به ما یاداور می شود که زندگی نیز مانند رودخانه در حال گذر است و منتظر ما نمی مانند و می گذرد. دولت افغانستان به عنوان کشور منبع هریرود و کشوری که حق بیشتر نظر به ایران و ترکمنستان بالای هریرود دارد باید اعتراض رسمی خود را مبنی بر غیر حقوقی بودن احداث سد دوستی و عدم موافقت خود در این راستا، هرچه زودتر اعلام کند. این موانع دستساز احداث شده توسط ایران، مانع و سد بسیار جدی برای ورود آب از افغانستان به ایران است.

ایران و ترکمنستان بدون در نظر گرفتن افغانستان به عنوان کشور منبع هریرود و یا کشور ناظر، سد دوستی را به توافق هم، به منظور ذخیره آب رودخانه ی که منبع آن افغانستان است احداث کردند. رودخانه هیرمند بهعنوان منبع اصلی تأمین آب تالابهای بینالمللی هامون و حوضه سیستان ایران از رشتهکوههای بابا افغانستان سرچشمه گرفته و پس از عبور از افغانستان و تشکیل مرز مشترک دو کشور ایران و افغانستان وارد تالابهای بینالمللی هامون میشود. هریرود از دامنه هاى کوه بابا درمناطق مرکزى کشورسرچشمه گرفته و از بهم پيوستن دوشاخه فرعى درمنطقه «دولت يار» به وجود مىآيد. دکتر مهدی قمشی عضو هیات علمی گروه آب دانشگاه شهید چمران اهواز نیز در گفتوگو با صلح خبر درباره خشک شدن رودخانه کارون گفت: سال گذشته علیرغم اینکه در آغاز سال، بارندگیهایی نرمال داشتیم اما با توجه به مشکلی که در تامین انرژی در زمستان به وجود آمد، بخشی از آب سدهای خوزستان به منظور تامین برق و به امید بارشهای فروردینماه سال بعد رهاسازی شد.

به گفتهی رسانههای پاکستانی، افغانستان قصد دارد تا ۱۲ پروژهی تولید برق آبی را با ظرفیت تولید ۱٫۱۷۷ مگاوات برق بر روی دریای کابل بسازد. از همه مهمتر، دریای کابل بند ۲۵۰ مگاواتی وارساک را در پاکستان نیز تأمین میکند که سالانه ۱٫۱۰۰ گیگاوات ساعت برق تولید میکند. مثلاً در پروژه آمو افغانستان نیاز به ایجاد بند های آبگردان جهت استفاده برای تولید برق و کشاورزی دارد که همسایه غربی افغانستان یعنی ایران در قسمت بند سازی از جایگاه ویژه یی در میان کشور های جهان برخودار میباشد. هزینه آب و برق و زباله و غیره در ارمنستان به طور کلی ۹۳.۷۹ دلار تعیین شده است.

هرگاه پاکستان در راستای دریافت راه های برون رفت از این بن بست به موفقیت نایل نگردد، این کشور در سال 2020 از جمله کشور های قحطی زده جهان خواهد بود. کشاورزی در مصر باستان به رود نیل وابسته بود. نکات مهمی که میخواهم در آخر این مبحث بیان کنم اینست که اجرای موارد ذکر شده در بالا زمانی میسر خواهد شد، که اولاً افغانستان سطح وابسته گی خود را به ایران کاهش دهد. ج: تعین حقآبه ایران با در نظرداشت دو موضوع ذکر شده در بالا. بیان آنچه در بالا به آن اشاره شد و نجات سیستان در آن نهفته است، نافی پیگیری دیپلماسی آبی مبتنی بر پایبندی افغانستان به رهاسازی حقابه قانونی ایران نیست و این مسیری است که لاجرم باید از سوی مقامات مربوطه پیگیری شود.

کاهش جریان آب در این ایالت باعث کاهش بهرهوری محصول در سه منطقهی حاصلخیز پیشاور، نوشهره و چارسدا خواهد شد. رود سه هزار جاری در دامنههای کوهستانی و دشت تنکابن، به چند شاخ مختلف تقسیم میشود که از جمله آن میتوان به میانرود، گرمارود، مران رود و چشمه کیله اشاره کرد. این پروژه که قرار است طی سه سال آینده تکمیل شود، نگرانیهای پاکستان را برانگیخته است. از سوی دیگر، با تکمیل و بهرهبرداری از سدکمال خان، دولت افغانستان اقدام به انحراف و تغییر مسیر طبیعی و قانونی رودخانه هیرمند به سمت بیابانهای گودزره کرده است که این اقدام، هم از نظر حقوقی و هم از نظر عرفی و بینالمللی نقض صریح اصول و قواعد عرفی بینالمللی است.

انتظار میرود که هند کار پروژهی بند شاهتوت را در مسیر رودخانهی کابل به ارزش ۲۳۶ میلیون دالر در هفتههای آینده آغاز کند. خاونولیخان بشرمل، معاون تخنیکی ادارهی امور ریاست جمهوری افغانستان به دیپلمات گفت که انتظار میرود این پروژه در عین حالی که به افغانها «رفاه اقتصادی» به ارمغان میآورد، روابط افغانستان و هند را نیز تقویت کند. در حالی که افغانها به بند شاهتوت امیدوار هستند، در آن سوی مرز در پاکستان، مردم در ترس بهسر میبرند. سری جدید این سریال ماجراهای تازه ای است که خانواده مت مک گرگور با آن روبه رو می شوند و قنبری به همراه 15 گوینده دیگر مشغول دوبله آن هستند.

دما در محل اندازه گیری شد و pHو ECنیز با دستگاه pH متر و EC متر 720 سری WTWاندازه گیری شد. حضور دریا، چشمه، رودخانه و آب به عنوان محل باززایی و اشراق و استحاله در سرگذشت بسیاری از انبیا؛ از جمله نوح(ع)، یونس(ع)، ابراهیم(ع)، ایوب(ع) و در آثار برجستهای چون: سیزارتا، شاهنامه، هفت پیکر نظامی و بسیاری دیگر از آثار ادبی جهان نمود یافته است. بعضاٌ این باور وجود دارد که روح در محل مرگ باقی می ماند و یا در قبر یا محل سوزاندن جسد ساکن می شود.

اما ماسه سبز هم وجود دارد. این وضعیت، بارش مؤثر را هم از بین برده. این رودخانه پر آب که از کوههای بختیاری سرچشمه میگیرد و شهر اهواز در استان خوزستان را در مینوردد. افغانستان کشوریست که هم از داخل و هم از بیرون شدیداً آسیبپذیر میباشد. تا اجماع همگانی در این مورد حاصل شود و بهترین الگو در این مورد پروژه هسته یی ایران میباشد. و یا در رابطه به آب هیرمند افغانستان در نواحی این رودخانه دارای بیابان های وسیع برای آبیاری و کشاورزی میباشد که در این عرصه بهترین کمک را به افغانستان، پاکستان کرده می تواند.

این رود قابل کشتیرانی است و بهترین زمان برای کشتیرانی در آن از ماه آذر تا تیر میباشد. مطالعه تمام آبهای افغانستان که از این حوزه آبی به کشور پاکستان سرازیر میشود، نیازمند وقت کافی و پژوهش گستردهتر در این رابطه میباشد. بدین طریق نه تنها بر بحران بی آبی در هر نقطه و هر مکانی حتی در کویر نیز می توان فایق آمد، بلکه آب از نظر اقتصادی برای دولت ها و تولید کنندگان می تواند درآمد اقتصادی ایجاد نماید چون قابل نصب در همه جا می باشد، نیاز به لوله کشی سراسری نداشته و با کمترین هزینه به دست مصرف کننده می رسد.

دیگر شنهای کف رود نمیدرخشند و آب زلالش کدر شده ، پرندگان مهاجر کنارش لانه نمیسازند چون زیستگاهشان زیر چرخ لودرها خرابشده و ماهیان زرد و خاکستری رودخانه در آب خفهشده و هزاران درد و رنج که امرور بر پیکر بی جان این رود فتانده اند. در این مکان مسافرین می توانند بر روی نیمکت هایی که در زیر درختان بید قرار دارد بنشینند و ساعت ها از مناظر اطراف لذت ببرند. در زیر سطح خاک، آبهایی نفوذ کرده اند با کمک شیب و تفاوت ارتفاعی در جریان اند. بدون شک، راهکارهای متعددی وجود دارند که بتوان همزمان با تأمین امنیت منطقه، بدون احداث موانع جدی، مانع رسیدن جریان طبیعی و حقوقی آب از حوضه هیرمند به داخل ایران نشد.

دربارة مدرنیسم در ادبیات داستانی مقالات و کتاب­های متعددی نوشته شده است. گاهی دریاچه¬هایی در اطراف شهرها به منظور تعدیل دمای هوا، حفظ محیط زیست و توسعه¬ی گردشگری مانند دریاچه مصنوعی شهدای خلیج فارس که در منطقه چیتگر تهران احداث شده است. هوا و طبیعت زیبای این منطقه و وجود ویلاهای زیبا در این شهر و سهولت اجاره ویلا در لواسان این منطقه را به یکی از پرطرفدارترین مناطق ییلاقی اطراف تهران تبدیل کرده است که این مورد از جمله موارد اجاره اقامتگاه در اطراف تهران است.

بند شاهتوت که در رودخانهی میدان (یکی از شاخههای دریای کابل) در ولسوالی چهارآسیاب در ولایت کابل ساخته خواهد شد، ظرفیت ذخیرهسازی ۱۴۷ میلیون متر مکعب آب را دارد. از این رو، در رابطه به جریان دریای کابل، افغانستان و پاکستان کشورهای بالارود و پایینرود هستند. جریان آب این حوزه آبی در نهایت به خاک پاکستان سرازیر می شود. این رودخانه، از کوه پیرآباد در جنوب شرقی ایرانشهر و شمال غربی رودخانه سرباز، سرچشمه گرفته و پس از جذب آب های جاری منطقه کوهستانی جنوب بلوچستان، وارد نواحی سرباز، باهو کلات، پیشین و دشتیاری شده و در نهایت با ادامه مسیر به خلیج گواتر در دریای عمان می ریزد.

دیدگاهتان را بنویسید