آبگرم لاویج کجاست؟

دهشیری، محمدرضا (1396)، جزوه درس بحرانها دانشکده وزارت امور خارجه.161. سازمان ملل (1396)، رهنمودهای برنامهریزی و مدیریت استراتژیک منابع آب، ترجمه حمید پشتوان، انتشارات: وزارت نیرو، کمیته ملی سدهای بزرگ ایران. 5- حاجی حسینی، محمدرضا؛ حمیدرضا حاجی حسینی و سعید مرید ( 1392)، «مروری بر توافقنامه های ایران و افغانستان در خصوص حقابه رودخانه فرامرزی هیرمند و تأثیر معاهدات بر بحران آبی ایجاد شده در تالاب بین المللی هامون»، اولین همایش ملی بحران آب، اصفهان: دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان. یکی دیگر از دلایل عدم موفقیت در این سازمان آن است که سارک در حوزه های وسیعی دست به اقدام زده و گستردگی فعالیت ها از سطح کیفیت آنها کم کرده و در برخی موارد مانند فقر زدایی، توسعه منابع انسانی، بهداشت و درمان از کارایی آنها کاسته است.

بررسی عملکردها و فعالیت های سارک گویای آن است که هر چند در اجلاس های مختلف این سازمان، برنامهها و موافقت نامههای خوبی ارائه شده است، اما کشورهای عضو سارک در روند منطقه گرایی در حرف موفق ولی در عمل ناموفق بوده اند. بنابراین، بیشتر فعالیت تجاری و بازرگانی اعضای سارک با کشورهای غیر عضو سارک بوده است؛ هر چند که در بعضی موارد کشورهای عضو سارک میان خود از همکاری های اقتصادی نسبتاً قابل توجهی برخوردار بودند اما اینگونه همکاری ها ناشی از روابط دو جانبه یا چند جانبه این کشورها بوده نه تلاش های جمعی میان اعضای سارک؛ زیرا حلقه ای از موانع تعرفه ای و غیر تعرفه ای باعث سکون اقتصادی در سارک شده است کشورهای منطقه تنها به تجارت هایی که ارزش های توسعه ای ندارند اکتفا کردهاند.

اما در هر حال ارزيابي اين دو، قبل از هر گونه استفاده عملياتي لازم خواهد بود. نتايج نشان داد که بين داده هاي دما و بارش CRU طي صد ساله اخير نوعي ناهمگني در قبل و بعد از اوائل دهه 1940 وجود دارد. هر چند در سارک عوامل همگرا، از جمله، پیوندهای جغرافیایی، پیوندهای فرهنگی، پیوندهای تاریخی و علائق و منافع مشترک وجود دارد؛ اما غالب بودن عوامل واگرا در این سازمان سبب ضعف عملکردی و کارایی این پیمان منطقه ای گردیده است. این در حالی است که منطقه جنوب آسیا بر اساس اصالت جغرافیایی و فرهنگی امکان گسترش همکاریهای اقتصادی حتی به عنوان منطقه یکپارچه اقتصادی در سطح جهان را دارد اما به شرط اینکه یکپارچگی اقتصادی تحت شعاع میراث های تاریخی، اختلافات و کشمکش های سیاسی قرار نگیرد.

حضور اعضای ناظر برجسته ای در سارک از قبیل، آمریکا، چین، ژاپن، اتحادیه اروپا، کره جنوبی و ایران، امیدها را افزایش داده است که همکاری بین اعضای دائم و اعضای ناظر بتواند این سازمان را از نظر نهادی توانمند سازد زیرا این سازمان در عرصه عمل ناموفق بوده و نتوانسته آنگونه که در ابتدا پیش بینی شده بود منطقه گرایی را در میان کشورها واقع در منطقه جنوب آسیا محقق نماید. عوامل این ناکامی قابل ذکر است، بطوریکه می توان گفت، کشورهای واقع در منطقه جنوب آسیا، پیچیدگیهای زیادی دارند که این معضلات و پیچیدگیها بر روی ایفای نقش بین المللی و منطقه ای این کشورها تأثیر بسیار داشته است.

و در واقع غار بیوک آقا در مسیر راه کوهنوردانی است که به بلندیهای این منطقه صعود میکنند. در حالي که اگرساليانه 33 ميليون مترمکعب از هرز آبهاي سطحي منطقه بصورت پخش سيلاب به آبخوان منطقه تزريق گردد، علاوه بر آن که در بخش کشاورزي و صنعت به ترتيب 2/9و 9/17درصد کاهش در عدم تامين تقاضا نسبت به سناريو مرجع رخ خواهدداد، بلکه حتي در صورتي که ميزان برداشت از منابع آب زيرزميني با روند کنوني تداوم يابد، ذخيره استاتيک آبخوان از ميانگين 351 ميليون مترمکعب به 388 ميليون مترمکعب رسيده و سبب جبران افت منابع آب زيرزميني منطقه به ميزان 1/21 سانتي متر به صورت ميانگين دوره 20ساله نيز خواهد شد.

نتايج نشان داد در صورتي که وضعيت کنوني ادامه يابد در 20 سال آينده قادر به تامين 2/16 و 4/27درصد از نيازهاي آبي بخشهاي کشاورزي و صنعت در منطقه دشت ورامين نخواهيم بود. داده هاي مورد نياز نظير دبي رودخانه هاي شور و جاجرود، حجم مخازن لتيان و ماملو، ميزان بارندگي، تبخير، جمعيت، نرخ رشد جمعيت، ميزان تقاضاي آبي در بخش شرب، کشاورزي و صنعت در سال پايه آبي (2016-2017) وارد نرم افزار گرديد. چه شما واقعاً بخواهید كه نسخه ای قدیمی و مسحوركننده از كتاب مورد علاقه خود را از اینجا تهیه كنید و چه فقط بخواهید كه تنها جستجویی در میان كتاب ها داشته باشید، هر دو حالت روشی بسیار خوشایند برای گذراندن یك بعدازظهر هستند.

علل ناکارآمدی سارک به عنوان سازمان همکاری منطقه ای را میتوان در علل واگرایی اعضای سارک جستجو کرد. اجتماع این کشورهای ضعیف و دارای معضلات سیاسی و اجتماعی در قالب سارک سبب شکل گیری سازمانی گردید که با معضلات بسیار دست و پنجه نرم میکند و فرایند همگرایی منطقه ای را با تأخیر پیگیری مینماید. محصولات کنجد ، آفتابگردان ، چای و فلفل به این منطقه وارد شده است. این چشمه در روستای دیمه نزدیك فارسان و پایین كوه، در سطح زمین قرار گرفته است كه آب آن در طول سال به طور یكنواخت از زمین میجوشد. با توجه به خصوصیات ژئومرفولوژیکی بنظر می رسد که این رودخانه بسیار جوان است و شاید طی چند هزار سال اخیر ایجاد شده باشد.

رودخانه شیله از نظر ژئومرفولوژیکی بسیار مورد توجه بوده زیرا بر عکس شیب توپوگٌرافی جریان دارد. از نکات قابل توجه تحقيق، روش شناسي آن است که مي توان براي شبيه سازي حوضه هاي آبريز فرامزي پيرامون کشور بخوبي مورد استفاده قرار گيرد. مدل SWAT هم مي تواند براي شبيه سازي فرآيند بارش – رواناب مورد توجه قرار گيرد که سابقه آن براي حوضه هاي فرامرزي موجود است. براي حل اين مشکل، استفاده از داده هاي جهاني و مدل هاي بارش – رواناب مي تواند گزينه مناسبي باشد. همين رفتار نيز در سري زماني توليد شده از رواناب ملاحظه گرديد و شاهد کاهش ميانگين ساليانه حجم از 8.1 به 6.07 ميليارد مترمکعب در محل ورودي به سد کجکي هستيم.

براي واسنجي و صحت سنجي SWAT، آمار محدودي از ورودي به سد کجکي طي سالهاي 1969 تا 1979 تهيه شد. با توجه به نقش بالادست رودخانه هيرمند قبل از سد کجکي در آورد اين رودخانه، شناخت هيدرولوژيکي آن و بخصوص در بلندمدت مي تواند در بهره برداري از منابع آب آن که همواره محل اختلاف ايران و افعانستان بوده، مفيد باشد. بطوريکه بارش ها قبل از اين تاريخ بيشتر و دما کمتر مي باشد.

درمسیر خانه تامدرسه ما یک رودخانه ی پرخروش و پر اب است که به واسطه ی یک پل دو سر ان به همدیگر وصل می شود.این بار که می خواستم از رودخانه گذر کنم بیشتراز قبل به فضای اطرافم توجه کردم . بنابراین باید با یک رویکرد جامع و با استفاده از روشهای نوین علمی، تمام جوانب در تقسیم و سهمبندی آب درنظرگرفتهشود، در غیر اینصورت دستیابی به توافق و امضاء قرارداد ممکن است در کوتاه مدت مشکل را برطرف نماید، اما در بلندمدت نمیتواند راهگشا باشد. بديهي است که براي چنين ارزيابي هايي، وجود داده هاي بلندمدت همواره مانعي جدي خواهد بود که در افغانستان اين مشکل بيشتر نقش آفريني مي کند.

دایکندی پیشتر یکی از ولسوالیهای ولایت اُروزگان بود. براساس یک تخمین که توسط مرحوم جون بریسکو John Brisco یکی از متخصصین برجسته موضوعات آبی جنوب آسیا ارائه شده، اگر هندوستان بخواهد که چندین بند هایدروالکتریک را در رودخانه های غربی اعمار نماید، در این حالت زراعت پاکستان به ارزش یک ماهه، جریان آب رودخانه را از دست می دهد؛ و این اقدام سبب می گردد تا یک فصل مکمل از کشت و زار ویران گردد. فتاحی، م.، جهانگیری، ح.، 1393. بررسی ارتباط ویژگی های برخال شبکه رودخانه و سری های زمانی جریان رودخانه.

مرآتی در گفت و گو با ایسنا، افزود: به علت تخریب چندین پل ارتباط دسترسی چندین روستا نیز با مشکل مواجه شده است. این آبشار که یکی از پرطرفدارترین جاهای دیدنی اطراف تهران است مسیر دسترسی بسیار راحتی دارد. منبع عکس: tasnimnews.com«آبشار شاهاندشت» بزرگترین آبشار مازندران و دومین آبشار بلند ایران است. وی ادامه داد: زمینههای مشترک همکاری متعددی بین ایران و افغانستان وجود دارد به گونه­ای که آب میتواند تسهیل کننده توسعه همکاریها و عامل ایجاد اعتماد و دوستی بین این دو کشور باشد.

ماتریکس بین قطعات از رسوبات ماسهای و سیلتی درشت بوده و فاقد هرگونه چینهبندی است. مرکز استان البرز شهر کرج است و شهرهای مهم این استان عبارتند از: کرج، هشتگرد، طالقان، نظرآباد و ساوجبلاغ این استان از دوران پیش از تاریخ و باستان نیز سرزمین پرجاذبه و مرکز آب و آبادانی بوده است. بنابراین اگر قصد سفر با خودرو شخصی به شهر سامان را دارید، با مسیر سخت و پیچیدهای رو به رو نخواهید بود. وی مردی حکیم و بشردوست بود و تألیفات بسیار دارد. تصور اینکه با دوستان خود سوار بر قایق شده و هماهنگ پارو بزنیم بسیار هیجانانگیز است.

اگر به داستان آفرینش در کتاب مقدس توجه کنیم، در نگاه اول،تصویری از زن را در آن میبینیم که عامل شرّ و هبوط معرفی شده و خلقتش پستتر از خلقت مرد است؛ چراکه یهوهابتدا آدم را خلق کرد و سپس برای اینکه خلأ وجود آدم پر شود و از تنهایی بیرون بیاید، حوّا را از دندههای او آفرید. درباره تاریخچه و قدمت این رودخانه اطلاعات زیادی وجود ندارد، با این حال روایاتی درباره علت نام گذاری آن با بررسی نقشه های قدیمی، وجود دارد. اختلافات زیادی بر سر چگونگی تقسیم آب رودخانه هیرمند وجود داشته که بهرغم تلاشهای متعددی که در سالهای گذشته صورتگرفته، مساله هنوز حل نشده باقی ماندهاست و در حال حاضر حقوق ایران در رودخانه هیرمند در وضعیت مطلوبی قرار ندارد.

رضایی، محمد داوود، شرودر، جان اف، احمد زی، شیر جان (1396)، «آبهای فرامرزی افغانستان، دیدگاه حقوق بینالملل و نقش آبهای فرامرزی در توسعه»، مجله مطالعات آبهای افغانستان، موسسه تحقیقاتی دران، جلد اول، شماره یک. حسینی، علی (1397)، «مروری برحوزه آبریز، موسسه مطالعات استراتژیک افغانستان»، مطالعات آب، هرات. برچر، مایکل (1396)، بحران در سیاست جهان: ظهور و سقوط بحرانها، ترجمه میرفردین قریشی، پژوهشکده مطالعات راهبردی. مشکلات سیاسیاز قبیل: مسائل قومی در سریلانکا، کشمیر در هند و تاثیر آن در روابط اسلام آباد و دهلی نو، مشکلات داخلی در نپال، ناپایداری سیاست داخلی در میان کشورهای عضو، بحران افغانستان وگسترش مواد مخدر و عملیات تروریستی در جنوب آسیا و فقدان کثرت گرایی و ضعف بوروکراسی.

دیدگاهتان را بنویسید